Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NanoGroup rozpoczyna kolejny etap badań z wykorzystaniem autorskiego innowacyjnego płynu do perfuzji organów
NanoGroup rozpoczyna kolejny etap badań z wykorzystaniem autorskiego innowacyjnego płynu do

Po ogłoszeniu pozytywnych wyników wstępnych badań porównawczych nerek perfudowanych płynami NanOX 10 i NanOX 20 z obecnym standardem stosowanym w transplantologii NanoGroup S.A. rozpoczęła kolejny etap badań na drodze do wprowadzenia swojego rozwiązania na rynek. Badania, które wystartowały 6 lutego br., potrwają ok. sześciu tygodni.

 

 

Celem prowadzonego przez NanoGroup projektu OrganFarm jest wdrożenie nowego systemu, który pozwoli wydłużyć możliwy okres przechowywania organów do przeszczepienia. Po zakończonych sukcesem badaniach, prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Macieja Kosieradzkiego i dr. hab. n. med. Piotra Domagały z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, NanoGroup S.A. przeszła do kolejnego etapu prac nad swoim systemem. Celem zaprojektowanego badania jest odzwierciedlenie jednej z występujących w praktyce transplantologicznej sytuacji związanej z pobieraniem i przechowywaniem organu do przeszczepienia. Symulacja zakłada niekontrolowane zatrzymanie krążenia u dawcy w warunkach pozaszpitalnych – przybycie zespołu ratownictwa medycznego przed upływem 30 minut, podjęcie resuscytacji z przywróceniem krążenia na niskim poziomie, a po podjęciu decyzji o jej zakończeniu pobranie organu do przeszczepienia. W takim scenariuszu czas na przeszczepienie organu jest bardzo krótki z powodu ograniczeń związanych z możliwością przechowywania takiego organu. Właśnie nad możliwością wydłużenia tego czasu pracuje NanoGroup S.A.

Na czym będzie polegać weryfikacja skuteczności płynów NanOX? W ramach badań wykonane zostaną cztery perfuzje świńskich nerek. Zostaną one podzielone na dwie grupy: dwie nerki poddane będą procesowi perfuzji płynem NanOX 10 w warunkach subnormotermii (25 st. C), a dwie kolejne procesowi perfuzji płynem NanOX 20 w warunkach normotermii (37 st. C). Każdy z procesów perfuzji trwać będzie ok. 30 godz. Po tym czasie wszystkie nerki zostaną poddane procesowi reperfuzji wzbogaconemu w albuminę buforem Krebsa-Henseleita. Ma to na celu symulację sytuacji wszczepienia organu biorcy. W ramach badania perfuzji nerki pobierane będą próbki płynu perfuzyjnego w celu wykonania szczegółowej analizy biochemicznej oraz metabolomicznej i proteomicznej pobranych preparatów.

Z perspektywy spółki projekt OrganFarm jest jednym z istotnych i będących na najbardziej zaawansowanym etapie prac na drodze do celu, jakim jest nawiązanie strategicznego partnerstwa, umożliwiającego komercjalizację technologii. Przejście do kolejnego etapu badań było możliwe m.in. dzięki przeprowadzeniu z sukcesem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I w październiku 2022 r. oraz wsparciu spółki przez głównych jej udziałowców poprzez złożenie ofert nieodpłatnego zbycia części akcji własnych na rzecz firmy. – Dzięki dotychczas przeprowadzonym badaniom nad naszym systemem do przechowywania organów mamy naukowe potwierdzenie, że jesteśmy na dobrej drodze do znacznej poprawy przeżywalności organów i możliwości ich dalszego wykorzystania do przeszczepienia w porównaniu z płynami obecnie dostępnymi na rynku. Cieszę się, że możemy ogłosić rozpoczęcie kolejnego etapu badań, którego oczekiwany pozytywny rezultat będzie następnym istotnym krokiem na drodze do wprowadzenia naszej technologii na rynek. Przed nami oczywiście kolejne badania, które mają na celu weryfikację skuteczności naszej technologii w różnych symulacjach. Widzimy w niej duży potencjał i z niecierpliwością czekamy na wyniki prowadzonych prac badawczych – komentuje Piotr Mierzejewski, wiceprezes zarządu NanoGroup S.A.

Źródła

Fot. Materiały prasowe

KOMENTARZE
Newsletter