Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medicalgorithmics w tarapatach?
Spółka Medicalgorithmics, dostawca zaawansowanych rozwiązań dla kardiologii, notuje ciągły spadek cen akcji na GPW. W porównaniu do danych sprzed roku cena akcji spadła z 270 zł do 62 zł. Pod koniec sierpnia spółka wydała raport podsumowujący I kwartał 2018 r., według którego przychody Medicalgorithmics spadły o 19,5% r/r. Główną przyczyną gorszego wyniku finansowego był spadek średniego kursu dolara (o 10%), który przełożył się na mniejsze przychody całej grupy.

 

Wyniki finansowe spółki za ostatni rok rozczarowują inwestorów. W lutym 2017 r. spółka zanotowała najlepszy wynik w historii — cena za akcję sięgała ponad 340 zł. W porównaniu do notowania z września 2018 r. kurs akcji spadł o ponad 80%. W poprawie rentowności Medicalgorithmics ma pomóc cięcie kosztów m.in. poprzez zwiększenie automatyzacji badań. Do poprawy wyników ma się przyczynić także zmiana CEO.

Spadek notowań nie ogranicza działań spółki. W lipcu 2018 r. amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) pozytywnie oceniła wniosek rejestracyjny systemu PocketECG CRS. Dzięki otrzymaniu tej decyzji spółka może rozpocząć działania zmierzające do komercjalizacji nowego systemu w USA.

Głównym źródłem przychodów grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych świadczonych na rzecz pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Intensywny rozwój sprzedaży na rynku amerykańskim jest możliwy dzięki otwartości tego rynku na innowacje medyczne oraz wysokiemu poziomowi refundacji usług diagnostyki kardiologicznej.

W 2017 r. Medicalgorithmics S.A. nawiązała współpracę z Grupą Vingmed z Norwegii, Szwecji oraz Danii w zakresie sprzedaży systemu do diagnostyki arytmii serca – PocketECG. Umowy z Vingmed AS z Norwegii oraz Vingmed AB ze Szwecji zakładały zakup i aktywację minimum 600 urządzeń PocketECG w ciągu dwóch lat oraz minimum 20% wzrostu zamówień w kolejnych latach. W połowie 2018 r. spółka podpisała umowę na dystrybucję i sprzedaż systemu do diagnostyki arytmii z nowym partnerem strategicznym z Kanady, firmą m-Health Solutions. Firma zobowiązała się do kupna i aktywacji 1000 urządzeń PocketECG w pierwszym roku współpracy.

Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics działa w branży telemedycznej, jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań do diagnostyki kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Grupa świadczy usługi m.in. w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie i Australii. Obecnie największym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone.

Medicalgorithmics S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, od 2014 r. akcje spółki notowane są na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

KOMENTARZE
Newsletter