Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
MedApp stworzy na zlecenie Helimed nowe oprogramowanie medycyny cyfrowej

MedApp, innowacyjna spółka z branży medtech (SaMD – software as a medical device), notowana na NewConnect w Warszawie oraz na Börse Frankfurt, zawarła umowy z siecią placówek diagnostyki obrazowej Helimed o łącznej wartości blisko 3,7 mln zł netto. Bazując na tej współpracy, stworzy  oprogramowanie Radiology Information System (RIS), które będzie służyło do przechowywania i zarządzania obrazowymi danymi medycznymi i docelowo będzie zintegrowany z platformą telemedyczną MedApp CarnaLife System.

 

Fot. MedApp

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię w zakresie medycyny cyfrowej i współpraca z Helimed doskonale wpisuje się w ten obszar, potwierdzając wysokie kompetencje technologiczne naszego zespołu w tym zakresie. Stworzymy nowy, dodatkowy produkt w naszej ofercie dla placówek diagnostyki obrazowej, który w przyszłym roku zaoferujemy klientom. Wierzę, że współpraca ze spółką Helimed, liderem diagnostyki obrazowej, pozwoli nam efektywniej wykorzystać rozwijane przez nas algorytmy sztucznej inteligencji do wspierania personelu medycznego – mówi Krzysztof Mędrala, prezes zarządu MedApp.

MedApp stworzy na zlecenie Helimed Diagnostic Imaging system informacji radiologicznej, a także dokona jego integracji z pozostałymi systemami, z których korzysta Helimed, dokonując wdrożenia w terminie 12 miesięcy. Wynagrodzenie opiewające na niecałe 1,8 mln zł netto zawiera pięcioletnią opłatę licencyjną za system, po czym umowa licencyjna przejdzie na dodatkowo płatny czas nieokreślony, z pięcioletnim okresem wypowiedzenia. MedApp będzie również świadczył usługi utrzymania systemu RIS przez co najmniej 36 miesięcy, co oznacza minimalne wynagrodzenie przekraczające 1,2 mln zł netto. Wszystkie majątkowe prawa autorskie do RIS będą przysługiwać spółce MedApp, natomiast Helimed stanie się na okres trzech lat klientem referencyjnym rozwiązania RIS oferowanego przez MedApp.

Dodatkowo MedApp wdroży w sieci Helimed oprogramowanie CarnaLife System. Umowa została zawarta na okres zgodny z okresem obowiązywania licencji na system RIS, przy czym po okresie 60 miesięcy umowa przejdzie na czas nieokreślony, z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Łączna wartość umowy licencyjnej w zakładanym okresie obowiązywania licencji wyniesie 708 tys. zł. W związku z tym, że opłata licencyjna jest zależna od liczby placówek medycznych Helimed korzystających z CarnaLife System, objęcie umową licencyjną większej liczby placówek aniżeli 13 będzie wiązało się z większym przychodem dla MedApp, niż wskazany powyżej.

– Misją naszej firmy jest ciągły rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań, aby wyjść naprzeciw potrzebom pacjenta. Inwestujemy w najlepsze rozwiązania, mając na uwadze świadczenie usług najwyższej jakości. Jesteśmy świadomi wyzwań stawianych przez nowoczesną medycynę, dlatego zdecydowaliśmy o zakupie nowoczesnego oprogramowania. Jesteśmy otwarci na wykorzystanie sztucznej inteligencji i big data w diagnostyce obrazowej, jesteśmy świadomi, jakie korzyści przyniesie to pacjentom i lekarzom zlecającym badanie, a w konsekwencji – całej opiece zdrowotnej – kończy Grzegorz Pawlik, dyrektor wykonawczy Helimed Diagnostic Imaging.

KOMENTARZE
Newsletter