Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacyjne operacje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
W marcu br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przeprowadzono dwa innowacyjne zabiegi u pacjentów z tętniakami. Pierwszy z nich dotyczył wewnątrznaczyniowej naprawy stent-graftu u chorego, druga to zabieg zaklipsowania tętniaka wewnątrzczaszkowego z wykorzystaniem szybkiej stymulacji serca. Obie operacje wymagały zastosowania najnowszych osiągnięć medycyny i techniki.

 

 

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM wykonano najprawdopodobniej pierwszą na świecie udaną operację wewnątrznaczyniowej naprawy wcześniej wszczepionego stent-graftu. Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej jest przodującym ośrodkiem w kraju specjalizującym się w leczeniu chorób aorty, w tym tętniaków piersiowo-brzusznych. Innowacyjny zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy stent-graftu za pomocą endoprotezy z odgałęzieniami do tętnic trzewnych został przeprowadzony u pacjenta, któremu 4 lata wcześniej wszczepiono Stent-graft Neelix. Stent-grafty te zostały niedawno wycofane z rynku z powodu licznych, poważnych powikłań, co potwierdza m.in. negatywna rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ang. European Society for Vascular Surgery, ESVS) w stosunku do wykorzystania tego systemu do leczenia tętniaków. Niestety ten system był bardzo popularny w Polsce. Przeprowadzenie naprawy w tradycyjny sposób wymaga operacji otwartej, której nie można wykonać u większości pacjentów. Opracowana metoda z zastosowaniem endoprotez z odgałęzieniami do tętnic trzewnych daje nadzieje wyleczenia ewentualnych powikłań u kolejnych pacjentów.

Innowacyjny zabieg klipsowania skomplikowanego tętniaka wewnątrzczaszkowego z wykorzystaniem szybkiej stymulacji serca (ang. rapid ventricular pacing) został przeprowadzony przez Zespół z Kliniki Neurochirurgii i Kliniki Kardiologii WUM. Szybka stymulacja serca ma na celu czasowe obniżenie ciśnienia tętniczego, a tym samym zmniejszenie napięcia ściany tętniaka, co ułatwia klipsowanie (zamknięcie tętniaka metalowym zaciskiem – klipsem). Dodatkowo podczas operacji monitorowano przepływ w naczyniach mózgu w czasie rzeczywistym (dzięki wideo angiografii przeprowadzonej przy wykorzystaniu fluorescencji ICG w mikroskopie z rozszerzoną rzeczywistością sprawdzano, czy tętniak został prawidłowo zaklipsowany, czy tętnice nie zostały zwężone lub zamknięte) oraz ruchy i somatosensoryczne potencjały mózgu, co pozwala na wcześnie wykrycie zmian w funkcjonowaniu ważnych ośrodków mózgu. Więcej o operacji  dowiecie się z filmu poniżej. 

KOMENTARZE
Newsletter