Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
IDEAS NCBR i Uniwersytet Jagielloński podpisały umowę o współpracy

Uniwersytet Jagielloński oraz IDEAS NCBR – ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej – podpisały umowę dotyczącą współpracy w zakresie kształcenia doktorantów informatyki. W ramach porozumienia planuje się sfinansowanie stypendiów dla doktorantów wspólnie rekrutowanych do szkoły doktorskiej na UJ oraz współpracę merytoryczną w trakcie ich kształcenia. 

 

 

W ostatnich latach postęp technologiczny w zakresie rozwiązań cyfrowych dynamicznie przyspieszył. To efekt dotychczasowych inwestycji w badania i rozwój oraz konieczności dostosowania się do nowych realiów wywołanych pandemią COVID-19. Te czynniki sprawiają, że dalszy rozwój nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe, blockchain czy robotyka, staje się jeszcze bardziej istotny dla sytuacji ekonomiczno-społecznej, która panuje w Polsce i na świecie. W skali globalnej wzrost inwestycji w badania nad sztuczną inteligencją wzrósł z ok. 50 mld dol. w 2020 r. do ponad 85 mld w ubiegłym roku. Według szacunków firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway już w 2025 r. kwota ta ma przekroczyć 200 mld dol. Oprócz inwestycji w projekty oparte na sztucznej inteligencji konieczne są także inwestycje w rozwój kadry naukowej, kształcącej przyszłych specjalistów w tej dziedzinie.

IDEAS NCBR to powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ośrodek badawczo-rozwojowy, którego celem jest m.in. kształcenie nowego pokolenia naukowców oraz zapewnienie atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych. Jest on jednym z filarów umożliwiających realizację strategii rozwoju AI w Polsce oraz zbudowania w kraju światowej klasy ekosystemu innowacji w tym obszarze. – Zależy nam na stworzeniu przyszłemu doktorowi jak najlepszych warunków do realizacji badań naukowych w takich obszarach, jak uczenie maszynowe, inteligentne kontrakty, robotyka, blockchain czy uczące się struktury danych. Pragniemy, aby kariera naukowa była atrakcyjną ścieżką rozwoju zawodowego, a także chcemy zatrzymać dobrze wykształconych absolwentów technologii informatycznych w Polsce. W ramach współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce oferujemy wsparcie mentoringowe oraz finansowe, a także możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Cieszymy się, że władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wierzą w naszą inicjatywę i już wkrótce będziemy mogli uruchomić pierwszą wspólną rekrutację – mówi dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, CEO IDEAS NCBR.

– Naszą ambicją w szkole doktorskiej jest oferowanie znakomitym kandydatom kształcenia na najlepszym poziomie światowym. W przypadku kształcenia informatyków na całym świecie napotyka się jednak problem „wysysania” doktorantów przez firmy komercyjne oferujące im nieporównywalne z ustawowym stypendium pensje. Zaproponowana nam przez IDEAS NCBR strategia współpracy daje szanse na znaczące ograniczenie tego procesu i – we wspólnych zamierzeniach – nie tylko wykształcenie znakomitych doktorantów informatyki w zakresie szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, ale też doprowadzenie do tego, aby część z nich kontynuowała w Polsce swoje badania po doktoracie – mówi prof. dr hab. Michał Ostrowski, dyrektor Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ. W ciągu najbliższych lat IDEAS NCBR zatrudni 200 naukowców, którzy będą prowadzili badania w ramach grup roboczych związanych z sektorami nauki i gospodarki, takimi jak medycyna, ekonomia, grafika komputerowa, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość. Oprócz działań edukacyjnych istotnym obszarem działalności spółki jest rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów (np. przez współtworzenie spółek spin-out, w których badacze mogą zostać udziałowcami). 

KOMENTARZE
Newsletter