Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy technologia Braster ma sens?
Czy technologia Braster ma sens?
Ostra krytyka onkologów w sprawie wykorzystania termografii jako metody przesiewowej w diagnostyce nowotworów piersi spotkała się z natychmiastową odpowiedzią firmy Braster, dystrybutora urządzeń opartych właśnie o tę technologię. Pomimo tego, że Braster nie czuje się adresatem krytyki tłumaczy, iż oferowane urządzenie jest zarejestrowane jedynie jako uzupełnienie metod diagnostycznych.

 

 

Firma Braster od 2016 roku sprzedaje urządzenia, które mają pomóc kobietom we wczesnym wykryciu zmian nowotworowych w piersiach. Braster wykorzystuje technologię ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej, uzyskane podczas badania obrazy termograficzne pozwalają wskazać potencjalnie niebezpieczne zmiany i nieprawidłowości w piersiach. Urządzenie przeszło pozytywnie wszystkie badania i zostało dopuszczone do obrotu na rynku.

W komunikacie wydanym przez onkologów czytamy, że „nie ma żadnych dowodów potwierdzających wartość termografii w wykrywaniu i rozpoznawaniu tego nowotworu oraz jako profilaktycznego badania przesiewowego. Jedyną metodą badań przesiewowych zmniejszającą umieralność z powodu raka piersi jest mammografia, którą w Polsce może wykonać bezpłatnie każda kobieta w wieku od 50 do 69 lat”. Oświadczenie zostało podpisane między innymi przez konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej oraz prezesów Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem w komentarzu udzielonym dla jednego z portali mówi, że „metody termograficzne, zarówno zdalne, jak i oparte na ciekłych kryształach umarły w onkologii śmiercią naturalną około 30 lat temu, głównie z powodu dramatycznie niskiej czułości” i nie powinny być wykorzystywane w diagnostyce medycznej. Działania firmy Braster, zamiast pomóc w diagnostyce, mogą tylko przyczynić się do przeoczenia zmian nowotworowych, a promowanie metody, która jest ciągle testowania, określił jako nieetyczne. 

Z drugiej strony urządzenia Braster znalazły poparcie wśród Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Prezes PTGO podtrzymuje, że urządzenie Braster PRO może być wykorzystywane jako uzupełnienie diagnostyki patologii piersi. – Oceniając aplikację Systemu Braster Pro u kobiet pozornie zdrowych, większość badających, członków PTGO, uznała, że wynik badania termograficznego uwzględniłaby w procesie diagnostycznym raka piersi i chciałaby wykonywać badanie Systemem Braster Pro w swoim gabinecie – komentuje prof. dr hab.n. med. Jan Kotarski. 

Braster współpracuje także z Collegium Medicum UJ w Krakowie, z którym prowadzi badania współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu INNOMED: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester Braster przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”. Wyniki tego badania pozwolą określić czułość i specyficzność termografii kontaktowej w wykrywaniu raka piersi i powinny zostać wkrótce opublikowane.

Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych testów klinicznych były zachęcające i uzasadniały podjęcie takich badań.

KOMENTARZE
Newsletter