Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. testów na COVID-19 ograniczy działalność komercyjną laboratoriów COVID?
Czy nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. testów na COVID-19 ograniczy działalność komer

Projekt rozporządzenia z dnia 8 maja w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID określa zasady funkcjonowania laboratoriów wykonujących testy w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Obecnie w Polsce badania wykonywane są w 126 laboratoriach. Nowe rozporządzenie może uderzyć w laboratoria wykonujące komercyjne badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, ograniczyć ich funkcjonowanie i jednocześnie utrudnić osobom prywatnym dostęp do wykonywania komercyjnych testów diagnostycznych. Rozporządzenie może dotknąć pracodawców, którzy chcą prewencyjnie badać swoich pracowników.

 

Według projektu testy diagnostyczne w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 będą wykonywały jedynie laboratoria wpisane do wykazu laboratoriów COVID (obecnie działa 126 laboratoriów). Minimum 70% testów wykonywanych w takim laboratorium musi zostać zlecone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Poza tym, badanie w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osób 1) odbywających kwarantannę, 2) pozostających w izolacji, 3) objętych nadzorem epidemiologicznym, 4) z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 mogą być finansowane jedynie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu państwa.

Firmy diagnostyczne prężnie działają i rozszerzają swoją ofertę badań w kierunku koronawirusa. Ceny komercyjnych testów wykonywanych metodą RT-PCR wynoszą od ok. 450 do 700 zł. Metoda RT-PCR jest jedyną formą diagnostyki akceptowaną przez WHO i daje jednoznaczny wynik potwierdzający lub wykluczający aktywne zakażenie SARS‑CoV‑2. Materiał do badania może zostać pobrany w domu klienta (wysyłka zestawu) lub w wyznaczonych punktach, w tym typu Drive&Go-Thru. Jednak zaproponowane Rozporządzenie może ograniczyć ich działalność, a liczba oferowanych testów będzie uwarunkowana liczbą testów finansowanych z budżetu państwa. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) zauważyła, że projekt rozporządzenia znacząco ogranicza działalność komercyjną laboratoriów w wykonywaniu testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Według Rozporządzenia laboratoria COVID mogą wykonać jedynie 30% testów komercyjnych, w tym testów wykonywanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej finansowanych przez pracodawców. Oznacza to, że liczba testów komercyjnych, jakie wykonują laboratoria COVID, będzie uzależniona od liczby badań zleconych przez NIZP-PZH. Co więcej, "naruszenie tego postanowienia będzie skutkowało wykreśleniem z urzędu z wykazu laboratoriów COVID. Laboratorium będzie mogło uzyskać ponowny wpis do wykazu laboratoriów COVID nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia wykreślenia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej weryfikacji wstępnej", czytamy w rozporządzeniu. HFPC zastanawia się także, czy taki akt prawny nie będzie formą kontroli nad ilością wykonywanych testów. 

KOMENTARZE
Newsletter