Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
COPM’2023 za nami – sprawozdanie z przebiegu konferencji
COPM’2023 za nami – sprawozdanie z przebiegu konferencji

26 kwietnia br. odbyła się w formie zdalnej konferencja Computational Oncology and Personalized Medicine: Crossing Borders, Connecting Science (COPM’2023). COPM’2023 to trzecia edycja rozpoczętej w 2021 r. serii konferencji, powiązanych z pierwszym Priorytetowym Obszarem Badawczym (POB1) Politechniki Śląskiej. Jej celem była prezentacja wyników badań związanych z tematyką POB1 oraz wymiana informacji o prowadzonej działalności naukowej pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Uczelni oraz z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, których przedstawiciele licznie uczestniczyli w naszym wydarzeniu

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk: Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Akademii Młodych Uczonych PAN, a także Stowarzyszenia Badań nad Rakiem. Partnerami konferencji zostały następujące instytucje: Biotechnologia.pl, Forum Akademickie, Narodowy Instytut Onkologii – Oddział w Gliwicach, Fundacja Nanonet oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ponadto obszerny wywiad z Przewodniczącą Komitetu Naukowego dotyczący tematyki konferencji został wyemitowany przez Radio eM, jako część audycji Ciekawi Świata.

W konferencji wzięło udział 58 prelegentów; wygłoszono 18 prezentacji ustnych, 20 prezentacji plakatowych oraz 20 prezentacji w specjalnej sesji poświęconej inicjatywie InterPOWER. Autorzy wystąpień reprezentowali zarówno Politechnikę Śląską, jak i krajowe jednostki naukowe (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Instytut Metali Nieżelaznych, Narodowy Instytut Onkologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Politechnikę Rzeszowską, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN), sektor przemysłowy (Digital Engineering Solutions, ASTAR Spółka z o.o.), jednostki zagraniczne (COMSATS University Islamabad, University of Karachi, University of Helsinki, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Belgian Nuclear Research Centre, UK Health Security Agency, Jinan University, Beijing University of Chemical Technology, University of Sao Paulo, University of Zilina). Zorganizowano cztery sesje tematyczne i dwa wykłady specjalne. Wykłady gościnne wygłosili światowej sławy naukowcy: dr Jack Tuszynski, reprezentujący Politechnikę Śląską, Politecnico di Torino (Włochy) oraz University of Alberta (Kanada), a także dr Simon Bouffler, reprezentujący UK Health Security Agency.

We wszystkich sesjach uczestniczyło 144 słuchaczy oraz odnotowano 343 wejścia na konferencję. Wystąpienia konferencyjne ocenione zostały przez członków Komitetu Naukowego. Trzy najlepsze prezentacje zostały nagrodzone Best Presentation Awards ufundowanymi przez wydawnictwo Elsevier, sześć prezentacji zostało nagrodzonych zaproszeniem do opublikowania manuskryptu w czasopiśmie „European Journal of Pharmacology” (Elsevier, IF=5.9), a kolejnych sześć prezentacji zostało nagrodzonych zaproszeniem do opublikowania manuskryptu w czasopiśmie „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis” (Springer, IF=3.8). Pozostali prelegenci zostali zaproszeni do opublikowania wyników swoich badań w monografii „Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine, vol. 3” (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 20 pkt MEiN).

Konferencja COPM’2023 stała się doskonałym forum dla spotkania społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej, w szczególności osób prowadzących badania w obszarze POB1, z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Konferencja COPM’2023 przyczyniła się także do popularyzacji i promocji w otoczeniu społeczno-gospodarczym, zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i samej Politechniki Śląskiej.

Z poważaniem,

dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz, prof. PŚ, przewodnicząca Komitetu Naukowego

Źródła

Fot. www.copm.polsl.pl

KOMENTARZE
Newsletter