Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centrum Naukowo-Przemysłowe Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie rozpoczyna działalność
 Centrum Naukowo-Przemysłowe Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie rozpoczyna działalność
Z początkiem marca, przy Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie uruchomiono Centrum Naukowo-Przemysłowe, do którego zadań należy wspieranie współpracy naukowców z biznesem. To kolejny etap projektu realizowanego przez Centrum Onkologii-Instytut oraz firmę Roche Polska, którego jednym z celów jest stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka badań klinicznych wczesnych faz dedykowanego onkologii.

Stworzenie nowego leku to czasochłonny i kosztowny proces, który zajmuje średnio 10-15 lat i pochłania nakłady rzędu 1-1,5 mld dolarów. Badania kliniczne odgrywają w tym procesie kluczową rolę, pochłaniając niemal 80% nakładów i trwają średnio ok. 8 lat. Z uwagi na tak duże nakłady oraz brak zaplecza dotychczas nie prowadzono tego typu badań w zakresie onkologii w Polsce. Opracowanie projektu, pozyskanie zewnętrznego finansowania oraz międzynarodowych parterów umożliwi Centrum Onkologii wejście do światowej elity ośrodków biorących udział w rozwoju nowych leków. Jednocześnie stworzy to dla pacjentów onkologicznych szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii.

- Centrum Naukowo-Przemysłowe likwiduje dotychczasową lukę w procesie tworzenia nowoczesnych leków w Polsce. Teraz polscy badacze będą mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań przedklinicznych i klinicznych nad rozwojem nowych leków onkologicznych. Współpracując z najlepszymi na świecie mamy szansę zbudować odpowiedni potencjał, aby tworzyć innowacje medyczne w Polsce, które będą służyć zarówno naszym pacjentom, jak i gospodarce naszego kraju – powiedziała dr n. med. Iwona Ługowska, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego. Powstałe w Warszawie Centrum Naukowo-Przemysłowe będzie pierwszą w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, które umożliwi wykorzystanie potencjału Centrum Onkologii oraz instytucji partnerskich.

Dzięki udziałowi polskich ekspertów w badaniach, Centrum Naukowo-Przemysłowe pozwoli na rozwój unikalnego know-how badaczy i stworzenie w Polsce swoistego ekosystemu innowacji, który dotyczy rozwoju nowoczesnych technologii, prowadzenia badań przedklinicznych in vitro/in vivo z uwzględnieniem nowoczesnego biobankowania oraz kompleksowej obsługi badań klinicznych wczesnych faz zapewniając nie tylko zaplecze badawcze, ale również część organizacyjną z ochroną patentową rozwijanych cząsteczek włącznie. Centrum Naukowo-Przemysłowe będzie wspierać kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów wśród lekarzy, którym udział w badaniach naukowych umożliwi stworzenie ekspertyzy na skalę światową oraz publikacje naukowe w renomowanych czasopismach.

Centrum Naukowo-Przemysłowe jest otwarte na współpracę z różnymi podmiotami naukowo-badawczymi, komercyjnymi i producentami leków. Obecnie prowadzone są zaawansowane prace remontowo-adaptacyjne Oddziału Badań Wczesnych Faz, które w całości finansowane są ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Centrum Onkologii, tj.: od firmy Roche Polska oraz z programu Strategmed II Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie prac i pojawienie się pierwszych pacjentów w tym oddziale planowane jest na koniec czerwca br.

KOMENTARZE
Newsletter