Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Cancer Center, czyli jak branża IT łączy się z medycyną?
Wrocławska firma Stermedia opracowała specjalny system, który pomaga w lepszym i szybszym diagnozowaniu nowotworów dzięki zastosowaniu technologii machine oraz deep learning. Cancer Center, bo tak nazywa się system, dedykowany jest radiologom i onkologom. Ma stanowić dla nich wsparcie oraz znacząco wpłynąć na skrócenie czasu analizy danych oraz postawienia diagnozy. Cancer Center nie tylko wspomaga pracę specjalistów, ale także stanowi narzędzie do nauki dla studentów i lekarzy.

 

Choroby nowotworowe, zaraz po chorobach układu krążenia, są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Dane GUS podają, że każdego roku z powodu choroby nowotworowej umiera 96 tys. osób, co stanowi 25% wszystkich zgonów. Zła dieta, brak aktywności fizycznej, używki sprawiają, że z roku na rok zapadalność na choroby nowotworowe zwiększa się. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów osób przed 65. rokiem życia będzie choroba nowotworowa.

Starzejące się społeczeństwo oraz braki kadrowe (których skutki odczujemy wkrótce) sprawiają, że każdy rodzaj pomocy i wsparcia pracy specjalisty jest bardzo cenny i ważny. Cancer Center jest rozwiązaniem, które znacząco wpłynie na poprawę diagnostyki oraz odciąży lekarzy i innych specjalistów zaangażowanych w proces diagnozowania nowotworów. Podstawą działania systemu jest baza, którą stanowi zbiór skategoryzowanych obrazów z badań diagnostycznych. System, porównując próbkę pacjenta z próbkami dostępnymi w bazie, jest w stanie przewidzieć, z jakim typem nowotworu mamy do czynienia.

Pomysł na stworzenie aplikacji przyniosło życie. Osoba w rodzinie została źle zdiagnozowana. U 6-letniego chłopca wykryto guza mózgu wielkości mandarynki. Biopsja wykazała, że jest to nowotwór złośliwy w trzeciej fazie rozwoju. Chłopiec został poddany chemioterapii. W międzyczasie pobrano kolejny fragment tkanki do analizy i wysłano do innego ośrodka. Wyniki analizy były zaskakujące – pierwsza diagnoza była błędnie postawiona. Nowotwór był łagodny, w pierwszej fazie rozwoju. – Ta sytuacja zainspirowała mnie do utworzenia zespołu, którego celem było opracowanie aplikacji pomagającej w diagnostyce nowotworów mózgu – mówi Piotr Krajewski, Co-founder i CEO Cancer Center. Aktualnie zespół koncentruje się na segmentacji raka prostaty.

Specjaliści dostrzegają ogromny potencjał w pomyśle twórców Cancer Center. We wrześniu 2017 roku MIT Enterprise Forum Poland ogłosił listę 23 polskich startupów, które wezmą udział w programie akceleracji realizowanym w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. Wśród nich znaleźli się twórcy Cancer Center. Do programu zgłosiło się 117 startupów technologicznych z całej Polski. Spośród nich, tylko 23 zespoły przeszły przez pozytywną ocenę blisko 60 polskich i zagranicznych jurorów.

Program wspierany jest grantem uzyskanym przez MIT Enterprise Forum Poland w pilotażowym konkursie ScaleUp, realizowanym w ramach rządowego programu StartInPoland. – Do 3. edycji programu przyjęliśmy startupy rozwijające technologie, które mają szansę na komercjalizację nie tylko w kraju, ale również za granicą. To rozwiązania innowacyjne, niektóre wręcz unikalne w skali globalnej twierdzi Magdalena Jabłońska dyrektor operacyjna MIT Enterprise Forum Poland. Udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu jest wyróżnieniem dla polskiego startupu. Poza możliwością zdobycia wiedzy, będzie okazją do nawiązania znajomości i współpracy z innymi osobami, inwestorami, firmami oraz szansą na szybkie wejście na rynki innych państw. 

Tak jak każdy startup, również Cancer Center potrzebuje pieniędzy na rozwój. Firma stara się więc także o dofinansowanie z innych źródeł, m.in. NCBiR. Pomimo że koszt oferowanego produktu jest niewielki i ogranicza się do kosztów utrzymania licencji i serwerów, projekt jest czasochłonny i wymaga ścisłej współpracy wielu specjalistów, zarówno lekarzy, radiologów, jak i programistów oraz informatyków.

W przyszłości firma zamierza sprzedawać licencję różnym podmiotom na oprogramowanie i z niej czerpać zyski. Idealnym modelem komercjalizacji jest odsprzedaż licencji do producentów sprzętu/oprogramowania do rezonansu czy leczenia ogniskowego np. HIFU mówi Piotr Krajewski.

Plany na kolejne lata rozwoju to dokończenie i doskonalenie modelu segmentującego ciągła jego poprawa i walidacja. Dodatkowo Cancer Center chce przeprowadzić testy oprogramowania w wybranych klinikach urologicznych (Polska, Szwajcaria), a następnie skomercjalizować produkt i sprzedać go do innych klinik poprzez dystrybutora sprzętu i/lub oprogramowania.

Po realizacji programu dedykowanemu rakowi prostaty przewidziana jest realizacja algorytmów pod inne typy nowotworów i ich analiza. Kolejny krok to uruchomienie platformy szkoleniowej oraz platformy dającej możliwość zasięgnięcia opinii przez samych  pacjentów.

KOMENTARZE
Newsletter