Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Fundusz JCI Venture wypełnił portfel inwestycyjny!
Pod koniec marca br. JCI Venture Sp. z o.o. wypełnił portfel inwestycyjny powołując łącznie 16 spółek typu start-up i obejmując w nich udziały za 11,6 mln zł.

W ciągu pięciu lat działalności brokerzy technologii i analitycy funduszu JCI Venture przeanalizowali prawie 400 zgłoszeń projektów inwestycyjnych, spośród których kilkadziesiąt zostało poddanych pogłębionej analizie i wsparciu w trakcie działań preinkubacyjnych. Pomysłodawcami, którzy otrzymali wsparcie, byli naukowcy na wszelkich szczeblach kariery akademickiej – od studenta do profesora – a także osoby wywodzące się z przemysłu farmaceutycznego. Około 20% środków zostało zaangażowanych w najbardziej ambitne, ale i ryzykowne, przedsięwzięcia związane z biofarmacją i potencjalnie przełomowymi lekami. Podobną kwotę przeznaczono na spółki działające w obszarze bioinżynierii, których produkty, często w fazie prototypów, zdobyły już wiele nagród, a także przyciągnęły zainteresowanie potencjalnych partnerów i mediów. Pozostała część portfela to start-upy komercjalizujące rozwiązania z obszaru chemii, nanotechnologii, wprowadzające na rynek ulepszone formulacje leków, a także usprawniające procesy badań klinicznych.

– Mam przekonanie, że zbudowaliśmy zdywersyfikowany portfel pełen obiecujących przedsięwzięć w obszarze life science. Komercjalizacja tego typu projektów trwa co prawda dłużej niż w przedsięwzięciach internetowych czy e-commerce, ale z racji naszej specjalizacji i ograniczonej konkurencji mogliśmy wybierać spośród najlepszych pomysłów i zespołów dostępnych na rynku. Już w chwili obecnej widzimy zainteresowanie ze strony poważnych inwestorów branżowych, często liderów w swoich branżach, którzy chcieliby nabyć technologie opracowywane przez nasze spółki portfelowe, aby zastosować je w swoich produktach, czy też wprowadzić do swoich kanałów dystrybucyjnych mówi Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Venture Sp. z o.o.

Część powołanych spółek działa na terenie Life Science Parku w Krakowie i korzysta z jego infrastruktury. Pozostałe zlokalizowane są głównie w dużych ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Wraz ze zwiększaniem się liczby spółek, dało się zaobserwować obiecujące efekty synergii obejmujące m.in. formowanie konsorcjów aplikujących po granty na działalność B+R, kooperację przy tworzeniu wspólnych kanałów dystrybucji, czy też współdzielenie specjalistycznej aparatury badawczej w celu obniżenia kosztów.

– W miarę działalności funduszu znacząco zwiększaliśmy tempo dokonywania inwestycji, a także coraz skuteczniej przyciągaliśmy ciekawych pomysłodawców oraz partnerów. Praktycznie wszystkie ostatnie inwestycje zrealizowane były we współpracy z koinwestorami finansowymi, a łączne kwoty, jakie zostaną zaangażowane w te projekty przekraczają istotnie standardowe finansowanie zalążkowe – dodaje Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny JCI Venture Sp. z o.o.

Aktualnie zespół funduszu koncentruje się na wspieraniu spółek portfelowych poprzez poszukiwanie klientów i inwestorów gotowych nabyć rozwinięte technologie lub współfinansować ich dalszy rozwój, a także angażuje się w ich działalność operacyjną. Celem tych działań jest zwiększenie wartości spółek i maksymalizacja stopy zwrotu z dokonanych inwestycji. Środki pozyskane z częściowych lub całościowych wyjść inwestycyjnych, zgodnie ze strategią działania funduszu, zostaną przeznaczone na tworzenie kolejnych start-up’ów.

W skład portfela inwestycyjnego JCI Venture Sp. z o.o. wchodzą m.in.

  • EGZOTECH Sp. z o.o., opracowująca roboty i egzoszkielety wykorzystywane w rehabilitacji, spółka wielokrotnie nagradzana na arenie krajowej i międzynarodowej,
  • F1 Pharma Sp. z o.o., na bazie kilkuosobowego zespołu założycielskiego realizuje procesy badawczo-rozwojowe dla dużych klientów farmaceutycznych z kraju i zagranicy,
  • PRODROMUS Sp. z o.o., rozwijająca projekt robota umożliwiającego naukę chodu przez niepełnosprawne dzieci, której pomysłodawca zdobył m.in. tytuł Zwykłego Bohatera,
  • REMASTERS Sp. z o.o. oraz SIMAB Sp. z o.o. współpracujące w celu opracowania przełomowej technologii poprawiającej właściwości nowoczesnych leków biologicznych poprzez zmianę ich profilu glikozylacji.

 

JCI Venture Sp. z o.o.  jest specjalistycznym funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. i zarządza portfelem inwestycyjnym, w skład którego wchodzą udziały 16 spółek rozwijających m.in. leki innowacyjne, leki generyczne oraz urządzenia medyczne. Udziałowcami JCI Venture Sp. z o.o. jest Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz SATUS Venture Sp. z o.o.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter