Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bioinformatyczny Intelliseq zebrał 7,5 mln zł na dalszą ekspansję i rozwój technologii do a

Ostatnie lata uwidoczniły znaczenie diagnostyki molekularnej w skutecznym rozpoznawaniu chorób, ich leczeniu oraz profilaktyce. Dynamiczny rozwój tego sektora to m.in. efekt rosnącej dostępności i malejących kosztów sekwencjonowania DNA. Kierunek branży wyznaczają dziś innowacyjne, wykorzystujące nowe technologie metody analizy dużych danych genetycznych. Beneficjentem wzmożonego zapotrzebowania na takie usługi jest polska spółka Intelliseq. Właśnie zamknęła rundę inwestycyjną, otrzymując od inwestorów łącznie 7,5 mln zł. 

Fot. Od lewej Michał Korostyński, Klaudia Szklarczyk-Smolana, Marcin Piechota, źródło: materiały prasowe

Pieniądze popłynęły głównie z funduszu YouNick Mint, ale też od inwestorów prywatnych, związanych z branżą medyczną: to ceniona za wkład w rozwój diagnostyki molekularnej dr hab. n. med. Anna Wójcicka – współzałożycielka laboratorium Warsaw Genomics, a także Marcin Mańdziak – prezes Europejskiego Funduszu Medycznego czy Tomasz Stefańczyk – właściciel prywatnego Centrum Medycznego Klara oraz największego laboratorium ortodontycznego w Polsce. W rundzie wziął też udział dotychczasowy wieloletni inwestor spółki – giełdowy fundusz Unfold.vc oraz aniołowie biznesu z COBIN Angels. – Każdą decyzję inwestycyjną podejmujemy zgodnie ze strategią, zakładającą, że nowa spółka portfelowa w momencie wyjścia będzie tzw. „fund-makerem”, zwracając z nawiązką całą kapitalizację funduszu. Tak też patrzymy na Intelliseq. Dwucyfrowa dynamika rynku, na którym działa spółka i wykładniczy wzrost w zakresie wykorzystania danych genomowych na przestrzeni ostatniej dekady to niewątpliwie sprzyjające jej trendy. Do inwestycji przekonał nas ponadto kompetentny zespół założycieli, którzy z niespotykaną determinacją realizują założone cele, budując sprzedaż i rozpoznawalność firmy w skali globalnej. Wierzę, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy świadkami dynamicznego rozwoju Intelliseq z korzyścią dla jej klientów i akcjonariuszy – mówi Aleksander Kłósek, partner zarządzający w Open Innovation by YouNick Mint. – Dla nas Intelliseq to modelowy przykład połączenia nauki i biznesu. Spółka konsekwentnie realizuje projekty badawcze i je komercjalizuje, głównie poprzez sprzedaż zagraniczną. Zamknięta runda pozwoli zwiększyć ekspozycję na rynki międzynarodowe. Co istotne, koszt odczytania pełnego genomu człowieka stale spada, a medycyna precyzyjna staje się coraz bardziej powszechna. Cieszymy się, że poprzez zaangażowanie w Intelliseq możemy być częścią tych rewolucyjnych zmian w obszarze opieki zdrowotnej. Mocno wierzymy w potencjał spółki i jej liderów, w tym maratonie biegniemy z nimi dalej – dodaje Rafał Sobczak z funduszu Unfold.vc, będącego pierwszym prywatnym inwestorem Intelliseq.

Od pomysłu do komercjalizacji

Intelliseq powstał w 2014 r. z inicjatywy wywodzących się z PAN naukowców – Klaudii Szlarczyk-Smolany, Marcina Piechoty, Michała Korostyńskiego i Sławomira Gołdy. Dziś liczący 15 osób interdyscyplinarny zespół tworzy zaawansowane narzędzia bioinformatyczne dla diagnostyki, terapii i prewencji chorób w oparciu o dane genetyczne. W ostatnim roku spółka opracowała platformę chmurową IntelliseqFlow. Innowacyjna technologia do analizy surowych danych genetycznych wykorzystuje m.in. sztuczną inteligencję i autorskie modele obliczeniowe. Z gotowym produktem polski Intelliseq podbija rynki zagraniczne. Z oferty spółki korzysta m.in. największa sieć laboratoriów klinicznych w Indonezji – Prodia. W ostatnim czasie Intelliseq podpisał też umowę z globalnym partnerem dystrybucyjnym, działającym na terenie Azji – to singapurski oddział firmy T-Systems, będącej częścią Deutsche Telekomu. Dostęp do technologii polskiej spółki będą mieć laboratoria i szpitale również w Singapurze, Chinach, Malezji czy Tajlandii. – Pozyskane środki pozwolą nam na dalszą komercjalizację produktu. Chcemy ugruntować swoją pozycję przede wszystkim w USA, gdzie realizowaliśmy już projekty z zakresu genetyki konsumenckiej i diagnostyki oraz na rynku azjatyckim, który rozwija się bardzo szybko w obszarze sekwencjonowania i genetyki. Wiemy, że nawet najbardziej dopracowany pod względem technologicznym produkt potrzebuje uwiarygodnienia. W tej chwili konieczne jest rozszerzenie międzynarodowej sieci kontaktów, globalna promocja opracowanej technologii oraz wzmocnienie segmentu sprzedaży i zawieranie partnerstw branżowych z dużymi podmiotami. W planach mamy również dalszą rozbudowę funkcjonalną IntelliseqFlow – deklaruje dr Klaudia Szklarczyk-Smolana, współzałożycielka i CEO Intelliseq.

Potrzeba zaawansowanych technologii

Badania naukowe dostarczają coraz więcej informacji na temat znaczenia różnych wariantów genetycznych. By analiza tak obszernych zbiorów danych była kompleksowa i z korzyścią dla pacjenta, wymaga wykwalifikowanych osób w obszarze bioinformatyki oraz specjalistycznych narzędzi IT. – W laboratoriach raport z danych genetycznych przygotowywany jest zazwyczaj manualnie, co powoduje, że proces analizy jest powolny i kosztowny. My chcemy te działanie uprościć i upowszechnić, a tym samym – zapewnić lepszą analizę DNA zarówno małym laboratoriom, jak i dużym koncernom. Szanse na masową komercjalizację naszej technologii zwiększa np. brak opłat na wstępie. W odróżnieniu od globalnych konkurentów, pobierających opłatę za licencję, nasz klient płaci za konkretną analizę danych – podkreśla dr Marcin Piechota, wiceprezes spółki. Intelliseq oferuje gotowe ścieżki analizy w zakresie chorób genetycznych, nowotworów, farmakogenomiki, transkryptomiki czy genetyki konsumenckiej. To właśnie w tym ostatnim obszarze twórcy firmy widzą olbrzymi potencjał. – Analiza genomów osób zdrowych, chcących wiedzieć, jakie mają predyspozycje do chorób czy występowania określonych cech, to już nie mglista wizja przyszłości. Mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo, chcące poznać swoją biologię i dostosować styl życia do predyspozycji genetycznych. Spektrum cech oraz znaczenie różnic w sekwencji DNA, które możemy przewidywać, szybko rośnie wraz z postępem wiedzy naukowej – tłumaczy dr hab. Michał Korostyński, drugi z wiceprezesów Intelliseq.

Krótki przystanek w drodze po następną rundę 

Spółka nie zwalnia tempa i maksymalnie za półtora roku planuje iść po kolejne środki, tym razem od inwestorów globalnych. – Krótkie okno czasowe przed realizacją kolejnych planów biznesowych to dla nas silna motywacja, by pozyskany kapitał wykorzystać bardzo precyzyjnie, podwyższając wartość spółki, a dzięki temu – sięgnąć po więcej już zagranicą. Kiedy rozpoczynaliśmy działania komercyjne, realizowaliśmy głównie sprzedaż customowych usług bioinformatycznych. Przechodząc na model chmurowy, zwiększamy zasięg, co pozwoli też osiągnąć oczekiwaną skalę samej spółce. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie inwestorów pomogą nam w dalszym budowaniu globalnego biznesu. Następny krok? Pozyskanie kolejnych międzynarodowych klientów i skokowy wzrost przychodów – prognozuje Klaudia Szklarczyk-Smolana. Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia, by m.in. ustrukturyzować sprzedaż produktu w Polsce i zagranicą. Poszukuje osób z doświadczeniem w sprzedaży B2B w branży Life Science lub MedTech.

KOMENTARZE
Newsletter