Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
American Heart of Poland podsumowuje 2019 rok
American Heart of Poland podsumowuje 2019 rok

Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej, połączenie ze spółkami zależnymi oraz realizacja programu KOS-zawał – przed takimi wyzwaniami w 2019 roku stanęła Grupa American Heart of Poland (AHP). W 2020 roku spółka stawia sobie za cel zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w jej skład oraz zapewnienie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej w poszczególnych ośrodkach medycznych.

 

 

Coraz wyższa jakość świadczonych usług kardiologicznych

Największa w Polsce sieć oddziałów kardiologicznych ma za sobą intensywny rok. W 2019 roku w ośrodkach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), wchodzących w skład AHP, było hospitalizowanych ponad 100 000 pacjentów, którzy mogli liczyć na kompleksową opiekę w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. Do wykonania tego typu świadczeń potrzeba starannie dopracowanych procedur obsługi, nowoczesnego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej – nie ma tu miejsca na pomyłki i niedopatrzenia. Grupa AHP dąży do osiągnięcia najwyższych możliwych standardów, czego potwierdzeniem są certyfikaty przyznane dwóm należącym do spółki ośrodkom. W 2019 roku Małopolskie Centrum Sercowo Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Chrzanowie i XII Oddział Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie zdobyły certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia według nowych standardów Ministerstwa Zdrowia, co jest ogromnym wyróżnieniem w skali krajowej.

– Certyfikat przyznany naszym placówkom oznacza, że spełniają one najwyższe standardy leczenia pacjentów, ale także organizacji pracy kadry medycznej i zarządzania instytucją. To dla nas bardzo ważny tytuł i jesteśmy szczególnie dumni z tego, że ośrodki z Grupy AHP przeszły ocenę wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia według nowych standardów jako pierwsze w Polsce – komentuje Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

 

Realizacja programu KOS-zawał 

Ubiegłoroczne statystyki pokazują, że praca nad realizacją programu KOS-zawał w ośrodkach z Grupy AHP była niezwykle intensywna. W ramach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) Grupa AHP objęła opieką ponad 900 pacjentów. To blisko połowa osób z zawałem mięśnia sercowego przyjętych na oddziały w 2019 roku. Ponad 70% pacjentów objętych programem w ubiegłym roku zakończyło indywidualne planowe leczenie. U niemal 90 z nich wystawiono zaświadczenie o braku przeciwskazań do powrotu do pracy.

– KOS-zawał to wielki sukces i ogromny postęp w polskiej kardiologii. Program ma duże perspektywy na dalszy rozwój na terenie całego kraju. Liczba osób, które zakończyły w ubiegłym roku indywidualne leczenie w ramach programu w naszych ośrodkach, a także liczba pacjentów, którzy wrócili w tym roku do pełnej aktywności zawodowej po przebytym leczeniu, są dowodem na to, że odpowiednia organizacja opieki po zawale serca przekłada się bezpośrednio na lepsze zdrowie i jakość życia chorych – mówi Paweł Kaźmierczak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych American Heart of Poland.

 

Synergia spółek AHP

Jednym z najistotniejszych wydarzeń minionego roku w AHP były zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki. Obecnie stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje Bartosz Sadowski, pełniący wcześniej przez 6 lat (od lutego 2013 roku) funkcję zarządczą w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń S.A., wchodzącym w skład grupy American Heart of Poland. Zastąpił tym samym Pawła Buszmana, który pełnił obowiązki Prezesa Grupy od lipca 2018 roku. Wraz ze zmianami w zarządzie została wdrożona nowa strategia nastawiona na synergię podmiotów Grupy, co umożliwi zaproponowanie pacjentom jeszcze bardziej kompleksowej opieki.

– Naszym głównym celem organizacyjnym na ten moment jest zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy. Już w 2019 roku do sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca dołączyło Centrum Zdrowego Serca „Telcor”, a także Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe. Refinansowaliśmy również nasze zobowiązania i pozyskaliśmy finansowanie dla spółki, co wzmocniło jej pozycję i umożliwi nam realizację kolejnych inwestycji – wskazuje Bartosz Sadowski.

 

Nadchodzący rok pod znakiem nowych inwestycji

W 2020 roku Grupa AHP będzie konsekwentnie wdrażała wcześniej obraną strategię, a tym samym dążyła do zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki na możliwie jak najwyższym poziomie.

– Na nadchodzący rok patrzymy z optymizmem. Już w I kwartale 2020 roku będziemy mogli poinformować o nowych inwestycjach o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Będą one jednymi z największych na rynku prywatnej ochrony zdrowia w Europie. Stawiamy sobie również za cel dalszy intensywny rozwój tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów i móc im zaoferować kompleksową opiekę opartą na najnowocześniejszych rozwiązaniach w zakresie kardiologii  – podsumowuje Sadowski.

KOMENTARZE
news

<Maj 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Newsletter