Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe
12.01.2006
30 grudnia 2005 ukazało się rozporządzenie MGiP w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe.


Rozporządzenie dostępne jest w dziale "Prawo".

KOMENTARZE
Newsletter