Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Telomery w służbie młodości
Naukowcy z Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, California, USA ujawniają mechanizm aktywacji alternatywnej drogi wydłużania telomerów (ALT).

Kosmetolodzy w ostatnich latach interesowali się badaniami związanymi z telomerami, szukali nowych rozwiązań, aby zminimalizować efekty starzenia się skóry.

Nieśmiertelności komórek nowotworowych zależy od telomerów. Za każdym razem, kiedy normalna komórka dzieli się, jej telomery się skracają i ostatecznie są zbyt krótkie, aby mogła się dalej dzielić. Większość komórek nowotworowych może dzielić się w nieskończoność. Dzieje się tak dlatego, że  enzym telomeraza dobudowuje utracone końce telomerów.

Obecność telomerazy nie jest jedynym sposobem na wydłużanie telomerów. Potwierdziły to badania na fibroblastach pochodzących odmyszy z nieaktywnymi genami telomerazy, w których wykazano obecność alternatywnego mechanizmu wydłużania telomerów (ang. alternative lenghtening of telomeres– ALT), niezależnego od telomerazy. Mechanizm ten opiera się prawdopodobnie na homologicznej rekombinacji między siostrzanymi chromatydami i może występować w komórce równocześnie z aktywną telomerazą.  Do 15% nowotworów, przy unikaniu apoptozy, korzysta ze szlaku ALT.

Naukowcy odkryli, że wyczerpanie się białek opiekuńczych histonów ASF1a i ASF1b w ludzkich komórkach prowadzi do uruchomienia szlaku ALT zarówno w komórkach pierwotnych jak i nowotworowych, przy jednoczesnym tłumieniu działania telomerazy.

Planuje się w przyszłości wyciszyć gen ASF1 w liniach komórkowych ludzkich i zwierzęcych w celu wyjaśnienia i dokładnego zbadania szlaku ALT. Być może dzięki tej drodze możliwe stanie się manipulowanie długością telomerów w terapii nowotworów poprzez odkrycie skutecznych inhibitorów dla szlaku ALT.

Takie badania są również nadzieją dla kosmetologów. Być może dzięki inżynierii genetycznej uda się zahamować procesy starzenia się skóry.

Źródła
  • O'Sullivan, Roderick J, et al. Rapid induction of alternative lengthening of telomeres by depletion of the histone chaperone ASF1. Nature structural & molecular biology 2014; 21:167–174.
  • Kowalska  A, Kowalik A. Telomer i telomeraza w ontogenezie. Współczesna Onkologia 2006; 10: 485-496.
KOMENTARZE
Newsletter