Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Student Wydziału Chemii UŁ bada krystalizację w pomadkach
Student Wydziału Chemii UŁ bada krystalizację w pomadkach

W ramach programu Science Hub UŁ student Wydziału Chemii UŁ Jan Chodorski razem z mgr Dominiką Świątczak (przedstawicielem instytucji partnerskiej, firmy Delia Cosmetics) i dr hab. Magdaleną Małecką, prof. UŁ realizują projekt: „Niepożądana krystalizacja w pomadkach”.

Fot. Science Hub UŁ

 

 

Proces krystalizacji w produktach kosmetycznych nie jest zjawiskiem pożądanym. Czasami zachodzi, pomimo pozytywnego testu na stabilność produktów kosmetycznych. Skutkuje to koniecznością wycofania preparatu ze sprzedaży, co w konsekwencji oznacza straty dla producenta. Celem tego projektu jest szeroka charakterystyka substancji krystalicznych, które pojawiły się w pomadkach sprzedawanych przez firmę Delia Cosmetics.  

Pomysł na projekt

Projekt jest kontynuacją długoletniej współpracy firmy Delia Cosmetics z Wydziałem Chemii UŁ. W ramach obecnie realizowanego projektu zespół naukowy zajął się zagadnieniem spontanicznej krystalizacji w pomadkach produkowanych przez Delia Cosmetics. Firma z tego powodu była zmuszona do wycofania serii swojego produktu ze sprzedaży. W konsekwencji poniosła pewne straty finansowe.  Student Wydziału Chemii Jan Chodorski, który był jednocześnie pracownikiem firmy Delia Cosmetics, postanowił zając się tym problemem.  

Przebieg projektu

Projekt był realizowany w kilku etapach: wyselekcjonowanie wadliwych pomadek z „wykwitami” na powierzchni, charakterystyka tych „wykwitów” w laboratorium na Wydziale Chemii UŁ oraz próba wywołania niepożądanej krystalizacji poprzez tzw. szokową terapię temperaturową. W uniwersyteckim labie w pierwszej kolejności przeprowadzono analizy mikroskopowe pomadek. W obrazie pod mikroskopem w świetle spolaryzowanym zauważono charakterystyczne dla ciała krystalicznego odbłyski. Udało się wyselekcjonować kryształ z powierzchni pomadki. Następnie przeprowadzono eksperyment naświetlania kryształu promieniami rentgenowskimi. Obraz dyfrakcyjny wskazuje na to, że dana próbka jest substancją krystaliczną. Nie udało się jednak scharakteryzować jej struktury krystalicznej. Dodatkowo zostały przeprowadzone badania metodą DSC temperatury topnienia szminek. W laboratorium Delii została natomiast przygotowana masa pomadkowa o identycznym składzie jak pomadki, które wykazywały niepożądaną krystalizację. Masa ta został poddana tzw. testom szokowym, czyli oziębianiu i ocieplaniu. Zauważono, że drugiego dnia po podgrzaniu do 105°C w masie tej pojawiły się zmiany świadczące o krystalizacji.

Materiał: zespół projektowy

Redakcja: Science Hub UŁ

KOMENTARZE
Newsletter