Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Procedura „Szybkiej ścieżki” rejestracji produktów biobójczych do dezynfekcji zakończona
Procedura „Szybkiej ścieżki” rejestracji produktów biobójczych do dezynfekcji zakończona

1 czerwca br. przestała obowiązywać procedura „Szybkiej ścieżki” rejestracji dla preparatów biobójczych. Dzięki niej od zeszłego roku w przyspieszonym trybie mogło wejść na rynek wiele produktów do dezynfekcji, koniecznych przy zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

 

 

 

W ostatnim czasie na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) został opublikowany Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustania przesłanki do wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych do dezynfekcji w trybie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012. W niniejszym Komunikacie czytamy słowa Grzegorza Cessaka, Prezesa URPL

W porozumieniu z Ministrem Zdrowia, informujemy, że od dnia 1 czerwca 2021 r. ustaje przesłanka wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych w trybie odstępstwa od wymagań rejestracyjnych, tj. zgodnego z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) dla produktów biobójczych stanowiących produkty do dezynfekcji. Produkty biobójcze wprowadzone przed 1 czerwca 2021 r. do obrotu na podstawie pozwolenia uzyskanego w trybie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 mogą pozostawać na rynku do daty upływu terminu ważności produktu biobójczego, określonej na jego etykiecie.

Ponieważ zapisy Komunikatu są nie precyzyjne i mogą budzić wątpliwości co do możliwości wprowadzenia do obrotu po tej dacie zgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia i pozostania na rynku środków do dezynfekcji, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) zwróciło się do URPL z prośbą o doprecyzowanie Komunikatu bądź oficjalną interpretację.

Źródła

URPL

PSPKD

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/do-dezynfekcji-r%C4%85k-dezynfekcja-4954816/

KOMENTARZE
Newsletter