Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ostrzeganie dotykiem – jak prawidłowo oznaczyć niebezpieczne mieszaniny?
Ostrzeganie dotykiem – jak prawidłowo oznaczyć niebezpieczne mieszaniny?

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak umieścić ostrzeżenie o niebezpieczeństwie na opakowaniach mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne? Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) dostarcza wytycznych, które pomagają nam zadbać o bezpieczeństwo i świadomość użytkowników.

 

 

 

Charakter ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotykowe są jak dodatkowy język bezpieczeństwa, dostępny dla wszystkich. Zgodnie z CLP ostrzeżenie o niebezpieczeństwie powinno być wyczuwalne dotykiem, co daje dodatkową warstwę ochrony, zwłaszcza dla osób niewidomych czy niedowidzących.

Rodzaj ostrzeżenia

W przypadku substancji lub mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa i zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą, działanie żrące na skórę, działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategorii 2, rakotwórczość kategorii 2, działanie szkodliwe na rozrodczość kategorii 2, działanie uczulające na drogi oddechowe lub STOT kategorii 1 i 2, zagrożenie spowodowane aspiracją lub jako łatwopalne gazy, ciecze i ciała stałe kategorii 1 i 2 opakowanie, niezależnie od pojemności, zaopatruje się w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

Materiał ostrzegawczy

Rozporządzenie CLP wskazuje na używanie materiałów o specyficznej fakturze, które są wyczuwalne dotykiem. To kluczowy element, który gwarantuje skuteczność ostrzeżenia nawet dla osób z zaburzeniami widzenia.

Umiejscowienie na opakowaniu

Kolejny istotny punkt to umiejscowienie ostrzeżenia na opakowaniu. Zgodnie z wytycznymi powinno być ono łatwo dostępne i umieszczone w miejscu, które jest naturalnie wyczuwalne podczas dotykania opakowania.

Umieszczanie ostrzeżenia dotykowego na opakowaniach to krok ku bezpiecznemu korzystaniu z produktów. Dzięki temu każdy użytkownik, niezależnie od zdolności widzenia, może skorzystać z informacji o potencjalnych zagrożeniach. Edukujmy się nawzajem i dbajmy o bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu substancji niebezpiecznych.


Ewelina Drelich

Safety Assessor, Specjalista ds. REACH i CLP

e-mail: kontakt@kartymsds.pl | www: kartymsds.pl

Instagram: drelichewelina | LinkedIn: Ewelina Drelich

 

Źródła

Fot. Adobe Stock, 434765921, Licencja: Biotechnologia.pl

KOMENTARZE
Newsletter