Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Odpady owoców z przetwórstwa spożywczego doskonałym źródłem pozyskania cennych surowców kosmetycznych
Odpady owoców z przetwórstwa spożywczego doskonałym źródłem pozyskania cennych surowców kos
Głównym trendem branży kosmetycznej w ostatnich latach jest wprowadzanie do receptur jak największej ilości surowców pochodzenia naturalnego. Celem tego zabiegu jest pielęgnacja zgodna z naturą, a także bezpieczeństwo dla środowiska. Jedną z grup takich składników są olejowe ekstrakty roślinne. Metody ich pozyskiwania różnią się efektywnością, stosowanym czynnikiem ekstrakcyjnym, czasem trwania procesu, kosztem, jakością pozyskanego produktu czy stopniem szkodliwości dla środowiska. Dlatego istotny jest wybór odpowiedniej metody, która umożliwia pozyskanie surowca o niezmienionym składzie chemicznym, wykazującym najwyższą czystość i jakość.

 

 

Źródła pozyskiwania ekstraktów roślinnych
Materiały źródłowe do pozyskania ekstraktu są różne – mogą to być np. ziarna kakaowca, migdały, miąższ awo­kado, nasiona konopii, nasiona lnu oraz wiele innych. Przy przetwórstwie spożywczym owoców, takich jak truskawka, malina, czarna porzeczka, które są uprawiane w Polsce na szeroką skalę, produktem odpadowym są wytłoki, z których 30-50% masy stanowią nasiona. Nasiona te o zawartości 10-30% tłuszczu są cennym źródłem otrzymania olejów o spe­cjalnym działaniu. Polski przemysł owocowo-warzywny wytwarza od 300 do 350 tys. ton odpadów rocznie, z czego szacuje się, że około 20% stanowią odpady owoców jagodo­wych. Dlatego można powiedzieć, że pozyskanie źródła do otrzymania ekstraktów z owoców jagodowych jest bardzo ekonomiczne.

 

Metody pozyskiwania ekstraktów roślinnych
Najbardziej znaną metodą pozyskiwania ekstraktów jest tło­czenie mechaniczne. Jest ona prosta oraz stosunkowo tania, jednakże niesie za sobą pewne niedoskonałości. Wadą tłocze­nia jest niska wydajność pozyskania oleju. Kolejnym rozpo­wszechnionym sposobem otrzymania olejów jest ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznymi. Złą stroną tej metody jest duże ryzyko za­nieczyszczenia produktu szkodliwymi substancjami. Innowacyjnym sposobem pozyskania ekstraktów, które charakte­ryzują się wysoką jakością i czystością, jest ekstrakcja ditlenkiem węgla w sta­nie nadkrytycznym (z ang. Supercritical co2 extraction SCE). Metoda ta nie wy­maga użycia wysokich temperatur, co pozwala zachować wysoką jakość i skład oleju. Brak dostępu tlenu zapobiega za­chodzeniu niekorzystnych procesów oksydacyjnych. Zaletę stanowi również łatwość w odseparowaniu ekstrahenta od produktu oraz zachowanie natu­ralnego zapachu oleju. Metoda ta jest w pełni bezpieczna i przyjazna dla śro­dowiska, a produkt końcowy charakte­ryzuje się czystością i niezmienionym składem z zachowaniem cennych sub­stancji biologicznie aktywnych.

 

Cudowna moc olejów
Uzyskane w ten sposób oleje cha­rakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną i dobroczynnym działa­niem na skórę i włosy. Ekstrakt z na­sion truskawki jest bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, tokoferolu, związków fe­nolowych (w tym kwasu elagowego), fi­tosteroli. Posiada więc silne właściwości nawilżające i regenerujące, wpływa na odbudowę cementu międzykomórko­wego i wzmocnienie bariery ochronnej naskórka. Wykazuje silne właściwości przeciwnowotworowe, antybakteryjne i przeciwtrądzikowe. Ponadto stymuluje syntezę włókien ważnych w zachowa­niu młodego wyglądu oraz zapobiega degradacji już istniejących, dzięki cze­mu ekstrakt wykazuje także działanie przeciwstarzeniowe. Olej z pestek malin również jest bogatym źródłem Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT). W przypadku tego oleju szczególną uwagę należy zwrócić na wysoką zawartość tokofe­roli (295,15 mg/100 g oleju ). Grupa tych związków uważana jest za najskutecz­niej działający związek antyoksyda­cyjny, a więc zapobiegający procesom starzenia się komórek skóry i utlenieniu witaminy A i C. Działa przeciwzapalnie i łagodząco na podrażnienia i poparze­nia. Wysoka zawartość karotenoidów w ekstrakcie wspomaga jego działanie pielęgnacyjne na skórę. Ponadto wyka­zano, że olej ten ma właściwości naturalnego filtra uv na poziomie SPF 28-50. Zawiera także kwas elagowy, któremu zawdzięcza działanie antynowotworowe. Olej z nasion czarnej porzeczki zawiera dużą ilość niezbęd­nych nienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas γ-linolenowy, linolowy i α-linolenowy oraz unikalny kwas stearydynowy. Wykazuje zatem skuteczne działanie regenera­cyjne na skórę, a dzięki zdolności odbudowy cementu między­komórkowego, będzie polecany do cery dojrzałej i suchej. Jak wykazują badania (Nakhmedov i inni), wytłoki z czarnej po­rzeczki zawierają bardzo wysoką ilość antocyjanów (2,02 g/100 g po pierwszym tłoczeniu, 0,874 g/100 g po drugim tłoczeniu). Olej ten ma więc właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapal­ne, a także wzmacniające system immunologiczny.

Źródła

1. Wroniak M., Krygier K., Oleje tłoczone na zimno, „Przemysł Spożywczy” 7(34)/2006, s. 30-32.
2. Dobrzyńska-Inger A., Rój E., Ekstrakcja nadkrytyczna olejów z nasion roślin jagodowych, Puławy 2014.
3. Rój E., Supercritical co2 extraction and its applications, Lublin 2014, s. 5-6.
4. Zawirska A., Zagospodarowanie odpadów z przemysłu owocowo-warzywnego, „Przem. Ferm. i Owoc.-Warzyw.” 10/2007, s. 44-46.
5. Roszkowska B., Dąbrowska A., Batyk I. M., Prozdrowotne właściwości wybranych olejów roślinnych, „Journal of Health Sciences”, 4(10)/2014, s. 183-188.
6. Nakhmedov F. G., Furumkin M. L., Svistunova V. A., Myachin V. M., Colouring matter from the pomace of black rowanberries and blackcurrants, “Konservnaya i Ovoshchesushilnaya Promyshlennost” 4/1975, s. 15-18.

KOMENTARZE
Newsletter