Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedłuża termin konsultacji ROP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydłużyło do 20 września 2021 r. termin konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC 81). O zmianę tę postulowało Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD), a także pozostali uczestnicy biorący udział w konsultacjach.

 

 

Wdrożenie tego aktu prawnego będzie miało kluczowe znaczenie dla wielu interesariuszy, funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz realizacji celów środowiskowych wynikających z realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego i wymagań określonych Europejskim Zielonym Ładem. PSPKD przygotowało stanowisko obejmujące uwagi i rekomendacje zgłaszane w imieniu firm kosmetycznych i detergentowych. Podnosi w nim jako zasadniczy fakt, że ustawa w zaproponowanym przez Ministerstwo brzmieniu nie przyczyni się do osiągniecia celów środowiskowych, które powinny być nadrzędnym celem implementacji przepisów dyrektywy unijnej. Jeśli do faktu, że konstruowany system jest nieefektywny dla środowiska dodamy zagrożenie karami za nieosiąganie przez Polskę celów środowiskowych, zwiększenie podatku od niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych, wzrost kosztów dla firm, a także wzrost cen produktów dla konsumenta, wdrożenie ustawy dotyczącej ROP w obecnym jej kształcie będzie poważnym błędem. Dlatego ważne jest, aby Ministerstwo usiadło do stołu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i otworzyło dyskusję z udziałem ekspertów.

– Zaproponowany projekt ustawy nie służy rozwojowi recyklingu i nie pomoże we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Projekt ustawy skupia się na pozyskiwaniu środków od wprowadzających, nie zapewniając przy tym skutecznego mechanizmu selektywnej zbiórki, recyklingu i ponownego użycia przez przemysł odpadów opakowaniowych – mówi dr Anna Oborska, dyrektor generalna, wiceprezes PSPKD. I rzeczywiście, projekt sprowadza funkcję wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach do roli pasywnych płatników, którzy są zobowiązani do pokrywania kosztów m.in. opłaty opakowaniowej, ale są pozbawieni możliwości wpływu na prowadzoną gospodarkę odpadami opakowaniowymi. Coraz częściej słyszanym wnioskiem jest postulat napisania ustawy ROP na nowo. Projekt zawiera bowiem tak wiele błędnych założeń, że przekształcenie go w drodze konsultacji w dobrej jakości akt prawny wydaje się po prostu niemożliwe.

Źródła

PSPKD

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/%C5%9Bwiat-ziemia-glob-trzyma%C4%87-dawa%C4%87-3258865/

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter