Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
L’Oréal do 2030 r. zainwestuje 50 mln euro, by wspierać przełomowe innowacje na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
L’Oréal do 2030 r. zainwestuje 50 mln euro,  by wspierać przełomowe innowacje na rzecz gosp

Mając na uwadze pilną potrzebę zwiększenia skali działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, L’Oréal ogłosił w Dniu Ziemi (22 kwietnia br.) utworzenie Circular Innovation Fund. Jako główny inwestor, L’Oréal w ramach programu zrównoważonego rozwoju L’Oréal For The Future zainwestuje 50 mln euro w ten nowy fundusz o łącznej wartości 150 mln euro. Fundusz zarządzany jest przez Demeter i Cycle Capital – wiodące firmy zarządzające kapitałem skoncentrowanym na czystych technologiach. Circular Innovation Fund korzysta z szerokiego grona inwestorów, w tym inwestora strategicznego Axens, firm rodzinnych, w tym Haltra i Claridge, a także inwestorów prywatnych i menedżerów.

Circular Innovation Fund będzie wspierać start-upy i firmy w Europie, Ameryce Północnej i Azji, które wdrażają projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego przy wykorzystaniu zasobów w różnych sektorach, takich jak: nowe materiały z biogospodarki, cyrkularne rozwiązania dla opakowań, recyklingu i odpadów, logistyki czy eko-wydajnych procesów. Fundusz wykorzystuje sprawdzoną i innowacyjną metodologię pomiaru wpływu, która łączy należytą staranność i ciągłe monitorowanie kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania zasobów i różnorodności w planach inwestycyjnych spółek portfelowych. – Rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego są bardzo ważne dla przyszłości naszej planety. Znajdują także zastosowanie w wielu aspektach naszej działalności i wspierają nasze ambicje związane z programem L’Oréal For The Future. Wierzę, że innowacje powstające w naszym regionie również mają szansę dołączyć do grona projektów wspieranych przez Circular Innovation Fund – mówi Valéry Gaucherand, General Manager w L'Oréal Poland & Baltic HUB.

– Wraz ze zwiększoną presją odczuwaną przez organizacje i osoby prywatne na skutek zmian klimatycznych, strategie zrównoważonego inwestowania będą nadal rosnąć. Ta strategiczna współpraca między wpływowymi inwestorami a uznanymi instytucjami pojawia się w kluczowym momencie, gdy musimy na nowo przemyśleć sposób globalnej konsumpcji dóbr. Circular Innovation Fund może drastycznie zmienić sposób, w jaki wydobywamy, produkujemy, konsumujemy i pozbywamy się towarów oraz materiałów. Wspólnie możemy zapewnić wartość rynkowi, przynosząc zyski, a co najważniejsze, realizując cele i wdrażając innowacyjne technologie, opracowane przez utalentowanych przedsiębiorców, które mają szansę złagodzić kryzys środowiskowy, przed którym stoi ludzkość – wyjaśniają Andrée-Lise Méthot, Founder i Managing Partner w Cycle Capital i Stéphane Villecroze, Co-Founder i Managing Partner w Demeter.

Projekty wspierane przez Circular Innovation Fund dotyczą np. takich firm, jak odzieżowy start-up For Days – usługa rozpoczynająca cyrkularną rewolucję poprzez recykling starych ubrań konsumentów za pomocą torby Take BackBag i oferująca w 100% nadającą się do recyklingu i ekologicznie projektowaną odzież. Drugi projekt, Aphea.Bio, którego misją jest „Applied nauture for Better Agriculture”, opracowuje nowe i lepsze biologiczne produkty rolnicze w celu ograniczenia stosowania lub zastąpienia chemikaliów. – Najnowszy raport IPCC (Międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu) potwierdził, że musimy działać „teraz albo nigdy”, aby powstrzymać najgorsze skutki globalnego ocieplenia. Jako lider chcemy działać na dwa uzupełniające się i strategiczne sposoby: z jednej strony zmniejszać wpływ naszej działalności, pozyskując składniki w sposób zrównoważony, wykorzystując więcej materiałów pochodzących z recyklingu, itp., a z drugiej – przyczyniać się do rozwiązania jednych z najpilniejszych wyzwań środowiskowych, takich jak: gospodarowanie odpadami, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, a także utrata różnorodności biologicznej. Właśnie dlatego, oprócz bycia głównym inwestorem prowadzącym nowy Circular Innovation Fund, w tym roku nadal inwestujemy w odnowę bioróżnorodności poprzez nowy ambitny i innowacyjny francuski projekt technologiczny – komentuje Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer oraz CEO the Fondation L’Oréal.

Projekt jest realizowany w ramach funduszu inwestycyjnego L’Oréal Impact, L’Oréal Fund for Nature Regeneration, który został uruchomiony w czerwcu 2020 r. Obejmuje projekty wspierające odtwarzanie lasów, obszarów morskich i terenów zdegradowanych. W zeszłym roku L’Oréal wystartował z pierwszym projektem w Wielkiej Brytanii – inwestycją, której celem jest przywrócenie do 50 tys. ha zdegradowanych krajobrazów w Wielkiej Brytanii i w Europie. W tym roku grupa inwestuje w Rize – francuski start-up technologiczny, którego misją jest przyspieszenie przejścia na rolnictwo niskoemisyjne poprzez ułatwienie rolnikom dostępu do finansowania emisji dwutlenku węgla. Firma Rize opracowała kompletne i unikalne rozwiązanie cyfrowe, aby wspierać rolników, zapewniając pomoc techniczną w zakresie doskonalenia praktyk i monitorowania wpływu. Celem inwestycji w ten start-up jest regeneracja ponad 2,5 mln ha gruntów rolnych, zapobiegnięcie emisji 4 mln ton CO2 i wsparcie 75 tys. rolników we Francji i Europie.

Źródła

Fot. L’Oréal

KOMENTARZE
Newsletter