Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jako jedyna firma na świecie L'Oréal po raz trzeci z rzędu została uznana za globalnego lidera w dziedzinie ochrony środowiska
Jako jedyna firma na świecie L'Oréal po raz trzeci z rzędu została uznana za globalnego lid
Grupa L'Oréal została wyróżniona przez globalną organizację non-profit CDP (Carbon Disclosure Project) jako światowy lider w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. W rankingu CDP doceniono wysiłki firmy w zakresie zmian klimatu, bezpieczeństwa wodnego i lasów, przyznając jej we wszystkich 3 kategoriach najwyższą ocenę „A”.

 

 

Każdego roku ponad 6800 firm przekazuje do CDP dane na temat swojego wpływu na środowisko oraz informacje o ryzykach i możliwościach, w celu niezależnej oceny w oparciu o własną metodologię punktową organizacji. Firmy otrzymują oceny od „A” do „D” – w zależności od tego, jak skutecznie radzą sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, wylesianiem i bezpieczeństwem wodnym. Firmy, które nie ujawniają lub dostarczają za mało informacji, oznaczone są literą „F”.

L'Oréal jest jedną z dwóch firm, które jako jedyne uzyskały ocenę „A” dla wszystkich trzech kategorii w rankingu CDP. Jest to efekt podejmowanych przez firmę w ostatnim roku sprawozdawczym intensywnych wysiłków i działań, mających na celu ograniczanie ryzyka klimatycznego, przeciwdziałanie wylesianiu w łańcuchu dostaw, poprawę zarządzania zasobami wodnymi oraz prowadzenie nowej zrównoważonej gospodarki.

Jean-Paul Agon, prezes i dyrektor generalny L'Oréal podkreślił – Ponowne wyróżnienie oceną „A” w 3 kategoriach rankingu CDP to dla L'Oréal zaszczyt. L'Oréal jest pierwszą i jedyną firmą na świecie, która po raz trzeci z rzędu osiągnęła potrójny wynik „A”. Zrównoważony rozwój napędza nasze badania, innowacje i działania, a także wzmacnia poczucie zobowiązania wobec naszych pracowników i społeczności, w których działamy. Zespoły L'Oréal, zaangażowane na całym świecie w codzienne działania, mogą być dumne z tego wyróżnienia. Jest ono dowodem uznania dla silnego zaangażowania L'Oréal na drodze do transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego modelu i zachęca nas do dalszych wysiłków na rzecz walki z głównymi wyzwaniami środowiskowymi, przed jakimi stoi dziś świat.

Paul Simpson, prezes CDP powiedział – Gratuluję wszystkim firmom, które w tym roku znalazły się na liście A w zestawieniu CDP. Wraz ze wzrostem zagrożenia dla środowiska, coraz bardziej widoczne stają się starania firm, które starają się dostarczać rozwiązania, wykorzystywać nowe możliwości rynkowe i zmieniać swój model na zrównoważoną gospodarkę. Musimy pilnie przyspieszyć działania na rzecz ochrony środowiska na wszystkich poziomach – aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego oraz cele zrównoważonego rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że świat biznesu odgrywa istotną rolę na drodze do tej transformacji, a firmy z listy A są w stanie znacznie przyczynić się do realizacji tych celów.

Pełna lista firm, które zostały wpisane przez CDP na tegoroczną listę A, jest dostępna pod tym adresem.

CDP ocenia firmy pod kątem kompleksowości udostępnionych danych, świadomości i metod zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, a także prezentowania najlepszych praktyk związanych z przywództwem środowiskowym, takich jak wyznaczanie ambitnych i znaczących celów.

KOMENTARZE
Newsletter