Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak zaprojektować produkcję przemysłową emulsji? Wytyczne i standardy jakościowe, jakie należy spełnić
Jak zaprojektować produkcję przemysłową emulsji? Wytyczne i standardy jakościowe, jakie nal

Emulsje są formą fizykochemiczną wrażliwą na zakażenia oraz wymagającą pod kątem zachowania stabilności i pożądanych właściwości fizykochemicznych. Dlatego też należy wziąć pod uwagę wdrożenie jak największego reżimu sanitarnego, który pozwala na zachowanie sterylności w pomieszczeniach produkcyjnych. Ważna jest także gospodarka odpadami, a mianowicie zorganizowanie jej w taki sposób, aby substancje niepożądane dla środowiska zostały przefiltrowane i nie przedostały się do kanalizacji. Przy tym wszystkim nie należy też zapominać o ekonomicznych aspektach firmy, czyli o efektywności i wydajności produkcji.

 

W celu wdrożenia nowego pomieszczenia oraz nowych technologii produkcyjnych należy uwzględnić wszystkie wymagania GMP i zasady, na jakich oparta jest filozofia Lean Manufacturing. Oprócz tego bardzo ważnym aspektem jest wygoda w pracy. Produkcja emulsji zawsze odbywa się z udziałem wody produkcyjnej. Aby cieszyć się odpowiednią jakością produktu gotowego, woda używana do produkcji również musi mieć odpowiednią jakość. Bardzo ważna jest czystość mikrobiologiczna oraz odpowiednia przewodność. Warunkuje to satysfakcjonującą czystość produktu gotowego i jego pożądane właściwości fizykochemiczne. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie pomieszczenia produkcyjnego, w którym mają być wytwarzane emulsje, w pobliżu pomieszczenia technicznego, w którym znajduje się zakładowa stacja uzdatniania wody. Woda, przechodząc przez filtry mechaniczne i lampy UV, oczyszcza się i może trafiać bezpośrednio do reaktorów produkcyjnych poprzez odpowiednio poprowadzone przyłącza. Im krótsze, tym lepiej dla zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Dopływ wody produkcyjnej bezpośrednio do mieszalnika produkcyjnego skraca też czas zadozowania recepturalnej ilości wody. Obieg zamknięty również jest wskazany w celu maksymalnego zapewnienia czystości mikrobiologicznej wody, tak bardzo narażonej na zakażenia.

W samym pomieszczeniu produkcyjnym wszystkie powierzchnie powinny być łatwo zmywalne. Niedopuszczalne są powierzchnie chropowate. Jeśli przygotowanie fazy olejowej odbywa się w zamkniętym topielniku – powinien mieć możliwość poruszania się oraz unieruchomienia w celu wygodnego zadozowania fazy olejowej do mieszalnika homogenizującego. Obok mieszalnika powinny być umieszczone schodki i podest o dużej powierzchni dla umożliwienia bezpiecznej pracy. W celu wyrównywania próżni powietrze dozowane jest przez specjalny zawór. Do zachowania odpowiedniej sterylności w zaworze powinien znajdować się filtr powietrza, który je oczyści. Wypływ gotowej masy kosmetycznej powinien odbywać się przez specjalną pompę próżniową bezpośrednio do zdezynfekowanego i przygotowanego do tego celu pojemnika ze stali kwasoodpornej, który także powinien być wyposażony w sterylny filtr powietrza tak, aby wyprodukowana masa kosmetyczna mogła w odpowiedni sposób „leżakować”. Przechowywanie mas powinno odbywać się w wyznaczonym miejscu z kontrolowanymi warunkami temperatury i wilgotności powietrza. Oczyszczanie mieszalnika oraz wypuszczanie wody po myciu również nie może być przypadkowe. Mycie odbywa się przy użyciu specjalnych środków alkalizujących i dezynfekujących, a następnie ścieki po myciu powinny być wypuszczane do kanalizacji dopiero po przejściu przez specjalny separator zatrzymujący cząstki stałe i zanieczyszczenia, które nie powinny przedostać się do środowiska.

W trakcie organizacji stanowiska pracy w celu zwiększenia ergonomii pracy warto skorzystać z metody zaczerpniętej z Lean Management, zwanej 5S. Jest to sposób organizacji miejsca pracy za pomocą pięciu kroków, którymi są: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie. Sortowanie to pierwszy krok polegający na określeniu, które rzeczy są niezbędne, a które są nieużywane. Fizycznie oddzielane są rzeczy potrzebne od niepotrzebnych. Następnie należy pozbyć się tych niepotrzebnych w miejscu pracy. Systematyka to odpowiednie posegregowanie tych przydatnych rzeczy tak, aby skrócić czas poszukiwania ich. Wszystkim potrzebnym przedmiotom przyporządkowane jest odpowiednie miejsce tak, aby były łatwo dostępne, gdy będzie potrzeba użycia ich. Należy wziąć pod uwagę częstotliwość używania. Sprzątanie to nie tylko uprzątnięcie miejsca pracy, ale też eliminowanie źródeł zabrudzeń. Jest to także sprawdzenie, czy w otoczeniu miejsca pracy nie znajdują się niepotrzebne przedmioty. Standaryzacja to ustalenie zasad dotyczących korzystania z urządzeń, materiałów i maszyn oraz wizualizacja, jak mają one wyglądać. Standard jest najlepszym, najszybszym i najłatwiejszym sposobem wykonania pracy. Samodoskonalenie polega na praktykowaniu wdrożonych zasad każdego dnia i poprawianiu tych standardów. System jest pomocny, gdy na stanowisku pracy znajduje się zbyt duża ilość rzeczy, a część z nich często jest zbędna. Filozofię Lean Management z powodzeniem wdrożyło już wiele organizacji, przez co cieszą się one dużo większą wydajnością, efektywnością i wyższą jakością oferowanych usług.

KOMENTARZE
Newsletter