Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Emulsje kosmetyczne – część 1
Emulsje kosmetyczne – część 1
Emulsje kosmetyczne są najczęstszą formulacją w przemyśle kosmetycznym. Umożliwiają dotarcie szerokiej gamy składników w nich zawartych w głąb skóry, a także do wnętrza włosów. Najbardziej znanymi w kosmetyce produktami opartymi na emulsji są kremy oraz płyny (lotiony).

Nie tylko specjaliści, ale także amatorzy tworzący kosmetyki wykorzystują wiele technik służących do otrzymania emulsji kosmetycznej o odpowiedniej konsystencji. Jednakże niezbędna jest podstawowa wiedza, aby otrzymać dobre i stabilne emulsje.

Jeśli dwie ciecze, takie jak woda i alkohol są ze sobą zmieszane, tworzą roztwór. Kropelki  obu płynów mieszają się i łączą ze sobą nawzajem, tak, że nie istnieje granica między jednym płynem, a drugim. Jednak olej i woda nie zmieszają się ze sobą. Pozostają jako dwie oddzielne warstwy z wyraźną granicą między nimi. Dzieje się tak, ponieważ siła przyciągania pomiędzy kropelkami jest różna i zapobiega ich mieszaniu się.

Siły między cząsteczkami wody są bardzo silne, podczas gdy cząstki oleju słabo się razem trzymają. Tak więc, cząsteczki fazy olejowej nie są w stanie znajdować się pomiędzy cząsteczkami wody, ponieważ nie mogą „pokonać” silnych wiązań między nimi.

Definicja emulsji kosmetycznej

Emulsja jest to ciecz rozproszona w innej cieczy (o konsystencji oleju). W emulsji kosmetycznej zarówno faza olejowa jak i wodna mogą być „zmuszone” do mieszania. Zamiast tworzyć dwie oddzielne warstwy z granicą między nimi, małe kropelki jednej cieczy (faza rozproszona) są rozproszone w drugiej cieczy (faza ciągła). Stąd też emulsja kosmetyczna może być zdefiniowana jako mieszanina zawierająca, niemieszającą się ciecz rozproszoną w innej cieczy, w postaci maleńkich kropelek. Ta niekompatybilność wody i oleju może być przezwyciężona przez wstrząsanie. Czynność ta, prowadzi do rozproszenia cząsteczkek i prowadzi do powstania emulsji. Kropelki utworzone poprzez wstrząsanie są zwykle niewielkie o wielkości od 0,1 do 0,5 mm i zazwyczaj są widoczne gołym okiem. Za pomocą specjalnego procesu wysokociśnieniowej homogenizacji jest możliwe otrzymanie dużo mniejszych kropelek o rozmiarze tylko 0,0001 mm.

Rodzaje emulsji kosmetycznych

Najbardziej popularną emulsją jest ta, gdzie olej jest rozpuszczony w wodzie, która nazywana jest emulsją „olej w wodzie”, czyli w skrócie emulsja O/W. Natomiast, jeżeli kropelki wody są rozpuszczone w fazie olejowej, wówczas emulsja nosi nazwę „woda w oleju”, w skrócie emulsja W/O. Generalnie, emulsje O/W ze względu na mniejszą zawartość oleju są zazwyczaj sporządzane jako kremy nawilżające, kremy do rąk oraz kremy do golenia. Z drugiej strony, emulsje typu W/O są pożądane ze względu na dużą zawartość oleju, który pozostawia na skórze tłusty film przez co dłużej ją chroni. Typowym kosmetykiem będącym emulsją typu W/O jest krem z filtrem przeciwsłonecznym. Poza emulsjami typu O/W i W/O występują również emulsje typu „woda w oleju w wodzie”, w skrócie W/O/W. Przykładem tego typu emulsji jest krem Cold Cream.

 

Fot. 1 Rodzaje emulsji.

 

Emulsje kosmetyczne wykonane tylko poprzez zmieszanie fazy wodnej i fazy olejowej oddzielą się w krótkim czasie. Z uwagi na to niezbędne jest zastosowanie emulgatorów (Emulsje kosmetyczne-część 2).

Źródła

1. Arct J., Pytkowska K. „Leksykon surowców kosmetycznych”. Warszawa 2010.

2. Barel A.O., Paye M., Maibach H.I. „Handbook of Cosmetic Science and Technology”, 2001.

3. Glinka R., Glinka M. „Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii” tom I, Łódź 2008.

KOMENTARZE
Newsletter