Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ITA-TEST dba o bezpieczeństwo wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej
Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST istnieje na rynku od kwietnia 1996 roku. Jest firmą rodzinną, założoną przez Panią Irenę Kruszelnicką-Szapałas, która aktualnie prowadzi ją wraz ze swoją córką Małgorzatą Czajkiewicz. Badania wykonywane w Laboratorium ITA-TEST służą przede wszystkim ocenie bezpieczeństwa różnorodnych wyrobów dla zdrowia ludzi. Firma oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług, dzięki czemu zyskała już zaufanie ok. 90% polskich producentów wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej. O początkach działalności ITA-TEST opowiada założycielka firmy Pani Irena Kruszelnicka- Szapałas. Aktualną działalność firmy przybliżają Pani Agnieszka Wąsowska, pełniąca funkcję Dyrektora Generalnego w firmie ITA-TEST oraz jej zastępca, Pani Monika Skórka.

 

Biotechnologia.pl: Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST jest prywatną, niezależną, rodzinną  firmą działającą od 1996 roku. Proszę powiedzieć jak wyglądała Państwa działalność na początku rozwoju firmy a jak wygląda dzisiaj?

Irena Kruszelnicka-Szapałas: Zaczynaliśmy bardzo skromnie w czterech, niewielkich, wynajmowanych w pawilonie przy ul. Ciołka, pomieszczeniach. Trzech wspólników i sześć osób personelu plus współpracujący lekarze. Dysponowaliśmy jedynie aparaturą do pomiaru nawilżenia, natłuszczenia i pH skóry oraz skromnie wyposażonymi pracowniami. Pierwszego dnia pracy otrzymaliśmy dwa zlecenia na badania. Paczka z próbkami preparatów do badań była zaskoczeniem i dużą radością. I tak krok po kroku rozwijaliśmy się. Z czasem wspólnicy zrezygnowali, a udziały odkupiła moja córka. I to cała historia. Obecnie w firmie pracuje młody zespół ale bardzo dobrze przygotowany, pełen profesjonalizmu w swoich dziedzinach. Chciałabym zauważyć, że większość personelu to osoby, które zaczęły pracę od praktyki studenckiej, czy stażu i podjęły pracę zaraz po ukończeniu studiów. Taki życiorys zawodowy mają Agnieszka Wąsowska – Dyrektor Generalny i Monika Skórka, jej zastępca.

 

Na swojej stronie internetowej http://www.itatest.pl/ piszecie Państwo: Jesteśmy jedną z największych i najprężniej rozwijających się w Polsce firm wykonujących kompleksowy pakiet badań kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej, wody, wyrobów higieniczno-opatrunkowych. Proszę powiedzieć o jakich badaniach mowa.

Agnieszka Wąsowska i Monika Skórka: Badania, które prowadzimy służą przede wszystkim ocenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania różnorodnych produktów. Badania te możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią badania z udziałem ochotników, czyli probantów, tj. dermatologiczne, badania aplikacyjno-użytkowe, aparaturowe skóry. Druga grupa badań to badania laboratoryjne. Posiadamy pracownię badań mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych, gdzie wykonujemy m.in. badania czystości mikrobiologicznej, badania potwierdzające działanie antybakteryjne, badania testami konserwacji, badania fizyko-chemiczne potwierdzające skład wyrobu, szereg badań użytkowych-laboratoryjnych plus badania sensoryczne. Wykonujemy badania współczynnika SPF w warunkach in vivo i in vitro określając jego wartości w wyrobach gotowych. Zajmujemy się także badaniami marketingowymi. W zależności od potrzeb klienta wykonujemy m.in. testy preferencji, testy różnicujące oraz testy porównawcze. Należy dodać, że przeprowadzamy także mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne badania wody.

Co wyróżnia Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST spośród innych firm obecnych na rynku, prowadzących podobną działalność?

Cechą wyróżniającą nas spośród innych laboratoriów jest to, że wykonujemy badania kompleksowo, co oznacza, że jesteśmy przygotowani zarówno merytorycznie jak i sprzętowo do wykonywania na miejscu wszystkich niezbędnych badań wyrobu gotowego. Nie polecamy badań firmom zewnętrznym. Często badania produktu prowadzone są w różnych pracowniach równolegle, co pozwala nam na całościowe spojrzenie na dany wyrób. Od badań mikrobiologicznych (czystość mikrobiologiczna, działanie układu konserwującego) po badania stabilności, dermatologiczne, kończąc na badaniach z udziałem ochotników.

 

Jaką aparaturą do badań dysponuje aktualnie laboratorium ITA-TEST?

Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesną, specjalistyczną, odpowiednio oprogramowaną aparaturą pomiarową rekomendowaną m.in. przez Europejską organizację COLIPA (The Cosmetic Toiletry and Perfumery Association). Do badań aparaturowych skóry wykorzystujemy głównie sprzęt marki Courage — Khazaka, są to urządzenia m.in. do pomiarów nawilżenia, natłuszczenia, pH, parametrów biomechanicznych, kolorytu skóry, ucieczki wody własnej z naskórka, głębokości zmarszczek. Posiadamy m.in. Corneometer, Sebumeter, Cutometer, Visiopor, Visiometer, Visioline, Visioscan, czyli specjalistyczną kamerę, która przy dużym powiększeniu może wykonywać mikrofotografie powierzchni wybranych partii skóry oraz Visioface — urządzenie do wykonywania profesjonalnych fotografii całej twarzy, bądź określonych jej obszarów. Na wyposażeniu laboratorium jest także spektrofotometr oraz kamera termowizyjna.

W laboratorium mikrobiologicznym oprócz podstawowego sprzętu badawczego posiadamy m.in. urządzenia do badania stabilności produktów, tj. komorę klimatyczną, czyli urządzenie służące do przeprowadzania testów klimatycznych (badania wytrzymałości na określoną temperaturę i wilgotność badanych wyrobów), a także komorę starzeniową gdzie produkt poddawany jest czynnikom takim jak promieniowanie świetlne i temperatura.

Laboratoryjne gabinety kosmetyczne i fryzjerskie wyposażone są w sprzęt niezbędny do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich z użyciem badanych wyrobów gotowych.

Badania dermatologiczne oraz aplikacyjno-użytkowe opierają się na testach z udziałem probantów. Proszę wytłumaczyć na czym polegają i jak wyglądają takie testy oraz jakie kryteria muszą spełniać probanci biorący udział w określonych testach? Jakie informacje zawierają wyniki badań?

Dysponujemy ponad 1000 osobowym panelem probantów, czyli ochotników, którzy zgłaszają się dobrowolnie do badań produktów.

W ramach badania dermatologicznego wykonywane są głównie trzy podstawowe rodzaje testów tj. Patch Tests (ocena działania drażniącego, alergizującego), Photo Patch Tests (ocena fototoksyczności i fotoalergii) oraz testy tolerancji skóry w miejscu stosowania. Badania te wykonywane są przez lekarzy specjalistów po uprzednim wnikliwym przeanalizowaniu składu badanych wyrobów.

Badania aplikacyjne polegają na stosowaniu przez probantów danego produktu przez określony czas i w określony sposób. Do każdego badania aplikacyjnego wymagana jest min. 20–osobowa grupa probantów. Przed rozpoczęciem badań aplikacyjnych gotowego wyrobu określamy profil probanta. Aby wyniki badania były miarodajne i wiarygodne grupa probantów musi spełniać określone kryteria (zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracją Helsińską, z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń) w zależności od tego jakie działanie powinien wywierać produkt.

Badania aplikacyjne dzielą się na kontrolowane i niekontrolowane. Pierwszy rodzaj badań przeprowadzany jest na miejscu w laboratorium pod nadzorem lekarza dermatologa i kosmetologa. W przypadku jednoznacznie określonego działania i przeznaczenia wyrobu możliwe jest włączenie do oceny lekarzy innych specjalizacji (np. wyroby do higieny intymnej, do pielęgnacji biustu — ginekologa, preparaty stosowane w okolice oczu — okulisty, kosmetyki do higieny jamy ustnej — stomatologa). Drugi rodzaj badań, czyli badania niekontrolowane to badania konsumenckie, ankietowe, przeprowadzane przez probanta indywidualnie w domu. Każdy probant otrzymuje ankietę oraz instrukcję postępowania z badanym produktem. Po określonym czasie stosowania zgłasza się na badania kontrolne. Obiektywnym potwierdzeniem deklarowanych efektów działania wyrobu są pomiary aparaturowe parametrów skóry. Na koniec badań przygotowywane są sprawozdania, zawierające: obiektywną ocenę lekarzy i kosmetologów nadzorujących badanie oraz  indywidualną, subiektywną ocenę każdego probanta, obiektywne potwierdzenie deklarowanego działania na podstawie wyników badań aparaturowych (jeżeli były wykonywane) oraz interpretację graficzną, tabelaryczną i zdjęciową.

 

Na Państwa stronie internetowej znaleźć możemy informację: Nasze badania gwarantują jakość i bezpieczeństwo wyrobu, zgodność z normami, potwierdzają deklarowane efekty działania. Proszę powiedzieć na jakiej podstawie Państwa firma wydaje gwarancję jakości i bezpieczeństwa badanych wyrobów?

Dyrektywa Kosmetyczna 76/768/EEC oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych obliguje producentów do posiadania pełnej dokumentacji kosmetyków zawierającej udokumentowane wyniki różnego rodzaju badań, zaczynając od badań surowców (m.in. czystości mikrobiologicznej, jakości fizyko-chemicznej surowców) przez badania wyrobów gotowych, opakowań (czystość mikrobiologiczna opakowania) oraz wyrobów w opakowaniach (określenie stabilności produktu w opakowaniu). Wykonujemy testy obciążeniowe, czyli tzw. testy konserwacji (Challenge Tests) metodami wg ISO, Farmakopei Polskiej, KOKO TEST oraz procedur własnych, określające czy w produkcie został zastosowany właściwy układ konserwujący (odpowiednio dobrany do receptury). Jeśli pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym nie ma żadnych zastrzeżeń co do produktu, możemy przejść do badań z udziałem probantów, wykonujemy badania dermatologiczne i aplikacyjne. Na podstawie wyników naszych badań, a także informacji zgromadzonych przez producenta (dotyczących surowców oraz opakowania produktu) wydajemy końcową ocenę bezpieczeństwa wyrobu — określamy czy wyrób jest bezpieczny (przy zastosowaniu zgodnym z podanym na opakowaniu) dla określonej grupy konsumentów.

Jakie aktualnie certyfikaty posiada Państwa laboratorium?

Jednym z dowodów naszej dbałości w tym zakresie jest uzyskanie certyfikatu ISO 9001. Jesteśmy również pod koniec procesu akredytacyjnego wg ISO17025. Zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001:2008 została sprawdzona podczas auditu certyfikującego przeprowadzonego przez firmę "DEKRA" Intertek Certification Sp. z o.o. w 2006r. nasze Laboratorium posiada również zatwierdzenie WSSE do wykonywania badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody.

 

Z jakimi firmami współpracujecie Państwo na stałe?

Obowiązuje nas zachowanie poufności informacji, natomiast mogę powiedzieć, że nasi klienci stanowią ok. 90% polskich producentów wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej. Współpracujemy także z sieciami handlowymi i klientami zagranicznymi.

Firmy zlecające nam badania swoich wyrobów gotowych doceniają naszą wiedzę oraz doświadczenie. Na etapie rozpoczęcia współpracy ale także i po jej zakończeniu, jesteśmy w stałym kontakcie ze zleceniodawcą. Klient ma pewność, że w momencie pojawienia się problemu na którymś etapie badań jego wyrobu, zostanie on poinformowany o tym fakcie i nie zostanie pozostawiony z daną sytuacją samemu sobie. Służymy klientowi naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie problemu na każdym etapie produkcyjnym. Ten fakt wyróżnia nas spośród innych laboratoriów. Posiadamy bogate archiwum w którym znajdują się wyniki badań zleconych przez określone firmy. Dzięki temu każdy zleceniodawca może zwrócić się do nas nawet po dłuższym czasie i skorzystać z tych informacji.

 

Bierzecie Państwo udział w konferencjach dotyczących przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego oraz chemii gospodarczej, jakie informacje cenne dla Państwa firmy czerpiecie Państwo z konferencji?

Ważne jest dla nas to aby być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami z naszej branży, dlatego też staramy się korzystać z wszelakich konferencji. Poza tym, każde takie spotkanie jest doskonałą okazją do konsultacji, wymiany poglądów z partnerami branżowymi prowadzącymi podobną działalność badawczą. Spotkania branżowe są także dobrą okazją dla promocji naszej firmy w Polsce i za granicą, m.in. bierzemy udział w targach, spotkaniach eksperckich krajowych i zagranicznych oraz prezentujemy się na konferencjach w roli prelegentów. Dzielimy się także naszą wiedzą i doświadczeniem pisząc artykuły do czasopism branżowych.

 

Czego życzyć Specjalistycznemu Laboratorium Badawczemu ITA-TEST?

Przede wszystkim kontynuacji naszej pracy na takim poziomie jak dotychczas, a nawet lepszym oraz stałego poszerzania horyzontów i zwiększania ilości odbiorców korzystających z naszych usług.

 

Dziękuję za rozmowę.  

 

Rozmawiała red. Maja Haczyk

 

KOMENTARZE
Newsletter