Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
InventionBio z 10,7 mln zł dofinansowania w ramach POIR na przygotowanie infrastruktury do produkcji środków biobójczych i wirusobójczych
InventionBio z 10,7 mln zł dofinansowania w ramach POIR na przygotowanie infrastruktury do

InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem S.A., działająca w branży biotechnologii przemysłowej, otrzymała 10,7 mln zł dofinansowania na projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Środki te, stanowiące aż 90% wartości całego projektu, zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury badawczej spółki ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji preparatów służących zwalczaniu pandemii koronawirusa. Termin zakończenia prac jest ustalony na koniec bieżącego roku, a wprowadzenie produktów na rynek na I kwartał 2021 r.

 

Projekt InventionBio dotyczy przebadania wielofunkcyjnej nanoemulsji oraz ekstraktu z pofermentu o właściwościach biobójczych pod kątem ich aktywności przeciwwirusowej. Obecnie stworzono prototyp każdego z surowców, który został zwalidowany w warunkach laboratoryjnych. W celu dalszych badań, a następnie opracowania technologii ich produkcji w skali przemysłowej, niezbędny jest zakup dodatkowych urządzeń. Według szeroko dostępnych badań wiadomo, że odpowiednio nawilżona i wypielęgnowana skóra stanowi naturalną barierę dla patogennych wirusów czy bakterii. Naturalne substancje zawarte w surowcach spółki mają pozytywny wpływ na kondycję ludzkiego mikrobiomu, dzięki czemu bariera ochronna skóry jest dodatkowo wzmocniona.

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że zdecydowana większość ludzi stała się bardziej świadoma zarówno własnej higieny osobistej, jak i czystości w domach. Powszechnie dostępne środki dezynfekujące oparte na alkoholu czy chlorze, powodują efekty uboczne – np. wysuszają skórę. Chcemy zaproponować surowce, które będą podstawą formulacji szeregu produktów, a jednocześnie stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby rynkowe. Dzisiejsi konsumenci poszukują produktów o właściwościach biobójczych oraz wirusobójczych, a przy tym posiadających naturalny skład oraz łagodnie działających na skórę – informuje Marcin Pawlikowski, wiceprezes Boruta-Zachem. – Cieszymy się, że nasz projekt został bardzo wysoko oceniony – zajął jedną z czołowych pozycji na liście rankingowej. Traktujemy to jako uznanie naszej pracy w zakresie tworzenia nowych technologii – dodaje.

Spółka zidentyfikowała również potrzebę opracowania surowców wchodzących w skład produktów myjących oraz dezynfekujących delikatne matryce sprzętów elektronicznych np. telefonów, tabletów itp. Dostępne na rynku myjące produkty do matryc LCD nie posiadają właściwości biobójczych lub wirusobójczych. Dodatkowo producenci tych urządzeń wprowadzają zakaz używania środków na bazie alkoholu do pielęgnacji. Surowce planowane do przetestowania oraz przygotowania do wdrożenia przez spółkę mają wysoki potencjał zastąpienia obecnie dostępnych, ze względu na swoje właściwości biobójcze.

InventionBio jest firmą rozwijającą nowe technologie produkcji przyjaznych dla środowiska, skutecznych i bezpiecznych surowców, w szczególności do zastosowań w kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego, a w przyszłości również w farmacji. Nowe technologie oparte są na opatentowanej biorafinerii umożliwiającej bezodpadową biosyntezę „zielonej chemii” dzięki procesowi biotransformacji biomasy z wykorzystaniem probiotycznych mikroorganizmów i kaskadowemu frakcjonowaniu surowców o wysokiej wartości dodanej.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/coronavirus-desinfectant_7347703.htm#page=1&query=covid19%20desinfection&position=17

KOMENTARZE
Newsletter