Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
β-glukan nowym sposobem na pomoc dla osób z AZS?
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób zapalnych skóry, wykazującą jednocześnie bardzo duży wpływ na jakość życia osób nią dotkniętych. W grudniu 2015 r. na łamach „Journal of Dermatological Treatment” Milos Jesenak z zespołem badaczy opublikowali wieloośrodkowe badania przeprowadzone na Słowacji oraz w Czechach na grupie 105 pacjentów z AZS. Wśród tych osób sprawdzano wpływ miejscowego stosowania kremu z β-glukanem na miejsca objęte chorobową zmianą spowodowaną przez AZS. Miejscowe stosowanie preparatu z tą substancją spowodowało zdecydowaną poprawę objawów świadczących o wystąpieniu AZS zarówno w odbiorze subiektywnym, jak i obiektywnym. Jest to pierwsze badanie będące oceną i zarazem potwierdzeniem możliwości zastosowania kremu z β-glukanem jako działania wspomagającego i będącego uzupełnieniem terapii dla AZS.

 

Miejscowe stosowanie ekstraktu z grzybów zawierających β-glukan w eksperymentalnym modelu zwierzęcym okazało się być skutecznym sposobem w zmniejszaniu objawów AZS, co udowodnił Hwang wraz z grupą badaczy w 2012 roku, jednak aż do tej pory brakowało takich danych w odniesieniu do populacji ludzkiej. Nowe badanie zostało zaprojektowane jako 6-miesięczna obserwacja pacjentów. W tym czasie osoby te stosowały standardowy emolient na całe ciało, natomiast po lewej stronie dodatkowo aplikowały krem zawierając 0,25% β-glukanu.

 

Co to jest β-glukan?

β-glukan należy do grupy biologicznie aktywnych polisacharydów i posiada udokumentowane działanie immunomodulujące. Może być pozyskiwany z różnych źródeł i w związku z tym wpływa na rodzaj połączeń, jakie w nim występują, sposób rozgałęzienia, jak również masę cząsteczkową. W 1941 r. został po raz pierwszy odkryty nierozpuszczalny produkt zbożowy o nazwie zymosan, który składał się w 50% z glukanu i innych polisacharydów.

Jak wynika z rezultatów badań Milosa Jesenaka, tym razem z 2014 r., najbardziej skuteczny jest beta-glukan pozyskiwany z grzybów, natomiast jego działanie w dużym stopniu zależy od czystości ekstrahowanych złóż. Jednocześnie badacz zaznacza, że z opublikowanych badań in vitro, jak również tych na zwierzętach i ludziach, wynika, iż jest coraz więcej dowodów na istotny wpływ beta-glukanu w leczeniu różnych chorób alergicznych.

 

Wpływ na skórę

W najnowszych doniesieniach z końca 2015 r. wykazano, że regularne stosowanie kremu z β-glukanem łagodzi objawy AZS oraz zmniejsza intensywność okresu, w trakcie którego następuje większe zaostrzenie choroby. Oprócz tego w istotny sposób przyczynia się do osłabienia świądu w czasie kilku dni regularnego stosowania.

β-glukan jest substancją stosowaną z powodzeniem w różnych chorobach skórnych jak również w celu przyspieszenia gojenia ran, owrzodzeń żylnych czy też rogowacenia słonecznego. Wykazuje on działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, odmładzające, regenerujące, nawilżające oraz immunomodulujące, co podkreślają w dwóch oddzielnych analizach z 2008 roku Brigitte Gautier dla „International Journal of Cosmetic Science” czy też Mayuree Kanlayavattanakul. Najnowsze doniesienia wydają się więc jednoznacznie podkreślać korzystny wpływ β-glukanu na skórę.

 

Przenikanie

Uznaje się, że duże polimery takie jak białko, glikozaminoglikany i glikoproteiny trudno wnikają w skórę, gdy stosuje się je w postaci kremu. Jednak badania Pillai, opublikowane w „International Journal of Cosmetic Science” w 2005 r. i przeprowadzone na ludzkiej skórze brzucha za pomocą pojedynczej aplikacji 0,5% roztworu β-glukanu w dawce 5mg na cm2, wykazały bardzo głęboką penetrację badanej substancji do naskórka oraz skóry właściwej.

 

Przyszłość…

Jak podkreśla Bin Du w przeglądzie opublikowanym na łamach „Phytotherapy Research” w 2014 r. niezbędne są badania naukowe, które pozwolą uzyskać nie tylko dodatkowe praktyczne aspekty zastosowania, ale również umożliwią lepsze zrozumienie wciąż niejasnych mechanizmów, które wpływają na pełnione funkcje β-glukanu.

Źródła

1. Milos Jesenak, Slavomir Urbancek, Juraj Majtan, Peter Banovcin & Jana Hercogova (2015): β-Glucan-based cream (containing pleuran isolated from pleurotus ostreatus) in supportive treatment of mild-to-moderate atopic dermatitis, Journal of Dermatological Treatment, Published online 20Dec 2015.

2. Gautier S, Xhauflaire-Uhoda E, Gonry P, Pierard GE. Chitin-glucan, a natural cell scaffold for skin moisturization and rejuvenation. Int J Cosmet Sci. 2008;30:459–69.

3. Menda JP, Reddy T, Deepika R, et al. Preparation and characterization of wound healing composites of chitosan, Aloe vera and Calendula officinalis – a comparative study. Am J Phytomed Clin Ther. 2014;2:61–76.

4. Medeiros SDV, Cordeiro SL, Cavalcanti JEC, et al. Effects of purified saccharomyces cerevisiae (1!3)-b-glucan on venous ulcer healing. Int J Mol Sci. 2012;13:8142–58.

5. Pillai R, Redmond M, Roding J: Anti-wrinkle therapy: significant new findings in the non-invasive cosmetic treatment of skin wrinkles with beta-glucan. Int J Cosmet Sci 2005:27:292.

6. Pillai S, Oresajo C, Hayward J: Ultraviolet radiation and skin aging: roles of reactive oxygen species, inflammation and protease activation, and strategies for prevention of inflammationinduced matrix degradation. Int J Cosmet Sci 2005:27:17–34.

7. Castelli D, Colin L, Camel E, Ries G. Pretreatment of skin with a Ginkgo biloba extract/sodium carboxymethyl-beta-1,3-glucan formulation appears to inhibit the elicitation of allergic contact dermatitis in man. Contact Derm. 1998;38:123–6.

8. Di Franco R, Sammarco E, Calvanese MG, et al. Preventing the acute skin side effects in patients treated with radiotherapy for breast cancer: the use of corneometry in order to evaluate the protective effect of moisturizing creams. Radiat Oncol. 2013;8:57.

9.Bin Du, Zhaoxiang Bian , Baojun Xu: Skin Health Promotion Effects of Natural Beta-Glucan Derived from Cereals and Microorganisms: A Review. Phytother. Res. 2014:28: 159–166.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter