Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Emolienty bez tajemnic

Trend związany z personalizacją jest wyraźnie obecny w przemyśle kosmetycznym. Firmy kosmetyczne tworzą coraz szersze portfolio produktów, a czasem nawet kilka różnych marek, które mają odpowiadać potrzebom odmiennych grup konsumentów. Takie podejście, mimo że umotywowane wymogami rynku, często może stanowić wyzwanie dla działów badawczo-rozwojowych.

 

 

W takich sytuacjach pomocna jest technologia, która upraszcza i przyspiesza procesy technologiczne i biznesowe. Dlatego też w firmie BASF powstał pomysł, aby opracować narzędzie, które przyspieszy pracę i pomoże sprostać wyzwaniom, stojącym przed działami badawczo-rozwojowymi w firmach wytwarzających produkty kosmetyczne. Dział Care Creations BASF, zajmujący się produkcją surowców do kosmetyków, dzięki dobrym relacjom z klientami był w stanie rozpoznać takie potrzeby i odpowiedzieć na nie, tworząc Emollient Jokey. Jest to narzędzie, które pozwala użytkownikom poznać emolienty dostępne w portfolio BASF, a nawet sprawdzić ich właściwości sensoryczne. Narzędzie ma przyspieszyć codzienną pracę osób zajmujących się tworzeniem receptur kosmetycznych. Daje również możliwość korzystania z różnych emolientów, biorąc pod uwagę ich charakterystykę, właściwości i skuteczność.

 

Wszystkie informacje pod ręką 

Koniec ze żmudnym przeszukiwaniem katalogów. Emllient Jokey daje dostęp do wszystkich emolientów z portfolio BASF, naszej wiedzy i doświadczenia pracy z tymi surowcami, włączając w to informacje techniczne i badania nad sensoryką.

 

Możliwość wyboru różnych kryteriów

Dzięki łatwemu dostępowi do różnych zakładek można w prosty sposób dokonać selekcji i dopasować emolienty. Analiza takich właściwości, jak lepkość, napięcie powierzchniowe czy łatwość rozsmarowania, pozwala zagłębić się w zgromadzoną przez BASF wiedzę techniczną. Połączenie tych wyników z profilami sensorycznymi, zawierającymi informacje na temat m.in. takich parametrów, jak wygładzenie, wyczuwalność, suchość filmu czy odczucie lepienia na skórze, stanowi świetny początek do stworzenia nowej receptury. W zakładce „Matrix” możliwa jest wieloparametrowa analiza emolientów, polegająca na zestawieniu ze sobą ich różnych cech. Przykład znajduje się na załączonym grafie, na którym to zestawiono ze sobą polarność z rozprowadzalnością. W ten prosty sposób możemy bardzo łatwo wyselekcjonować, np. emolienty do produktów przeciwsłonecznych, czyli o dużej polarności (dobre rozpuszczalniki filtrów krystalicznych) i jednocześnie dobrej rozprowadzalności (zapewniających lekkie odczucia w trakcie aplikacji).

 

 

 

Wizualizacja

W Emollient Jokey można zwizualizować wybrane elementy na czytelnych diagramach, co z kolei pozwala zaobserwować wartości, które są zdecydowanie odstające od innych. Porównanie ze znanymi w branży benchmarkami daje jeszcze lepszą orientację w możliwych rozwiązaniach.
 

Case study

Jak już wspomniano, jedną z funkcjonalności Emollient Jokey jest możliwość porównania profili sensorycznych dwóch i więcej emolientów. W zakładce „Radar Chart” znajduje się lista wszystkich dostępnych w portfolio BASF emolientów, dla których – na podstawie badań sensorycznych, przeprowadzonych w grupie trenowanych panelistów – stworzono profile sensoryczne. Podstawowymi parametrami, jakie wzięto pod uwagę, są: poślizg, efekt poduszki, łatwość rozprowadzenia na skórze, natłuszczenie, wyczuwalność warstwy okluzyjnej (zaliczane do grupy parametrów ocenianych w trakcie aplikacji) oraz pudrowość, wyczuwalność warstwy okluzyjnej (po 5 i 20 min. od zakończenia aplikacji), woskowość, odczucie zbliżone do tego, jakie zapewniają emolienty z grupy silikonów, które to zostały ocenione po określonym czasie od zakończenia aplikacji. Parametry te zostały zestawione z podstawowymi danymi fizykochemicznymi, takimi jak: rozprowadzalność – wyrażona w mm2/10 min., średnia masa molekularna, lepkość, napięcie powierzchniowe czy międzyfazowe oraz indeks refrakcji. Funkcjonalność ta pozwala w bardzo prosty i przejrzysty sposób odnaleźć zamiennik, czy to do jednego z emolientów należących do portfolio BASF, czy też do emolientów spoza naszej oferty, takich jak cykliczny silikon (INCI: Cyclomethicone), liniowy silikon (INCI: Dimethicone), lekka bądź ciężka parafina. Wybierając jeden z interesujących nas emolientów (spoza portfolio BASF), uzyskujemy jednocześnie listę rekomendacji surowców, których właściwości fizykochemiczne i sensoryczne są zbliżone do zadanego. Na załączonym wykresie znajduje się przykładowe porównanie, w którym cykliczny silikon (krzywa zaznaczona kolorem czarnym) został zestawiony z Cetiolem Ultimate (krzywa niebieska). Jak widać, większość parametrów, którymi charakteryzują się oba emolienty, pokrywa się z wartościami, co jedynie potwierdza fakt (laboratoryjne testy wykonane z Cetiolem Ultimate w gotowych recepturach), że Cetiol Ultimate jest dobrym zamiennikiem Cyclomethicone.

 

W 2021 r. Emollient Jockey został doceniony przez jury BSB Innovation Award, otrzymując pierwszą nagrodę w kategorii Innowacyjne pomysły. Aby skorzystać z narzędzia, należy zalogować się do swojego konta lub założyć darmowe konto na portalu www.carecreations.basf.com. Emollient Jokey dostępny jest w zakładce „Products & Formulations”. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: personal-care-pl@basf.com

Autorzy: 

Aleksandra Pienczykowska,
Operational Marketing Expert,
Personal Care, BASF Polska

Dr inż. Michał Stepulak,
Senior Technical Manager,
Personal Care, BASF Polska

KOMENTARZE
Newsletter