Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Co w prawie piszczy? Update legislacyjny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego
Co w prawie piszczy? Update legislacyjny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego
Zapraszamy na kolejne - już drugie w kwietniu 2014 seminarium Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Tym razem nasza stała pozycja w Związkowej ofercie: „Co w prawie piszczy? Update legislacyjny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego”.

Czas nie zatrzymał się po 11 lipca 2013, podobnie instytucje ustawodawcze. Komisja Europejska po kilku latach wdrażania rozporządzenia kosmetycznego rewiduje swoje priorytety i wraca do prac nad legislacją składnikową. Obserwujemy wyraźny wzrost liczby projektów zmierzających do wprowadzania ograniczeń wielu stosowanych substancji, szczególnie w odniesieniu do tak ważnej grupy składników, jaką są konserwanty.

Na agendę techniczno-legislacyjną wracają również regulacje pozasektorowe: REACH i CLP, aerozole, skażalniki etanolu, opakowania i odpady opakowaniowe. Pojawiają się także wciąż nowe tematy i wyzwania. Niektóre z nich, choć wydają się początkowo dość „egzotyczne”, po dokładnej analizie wymagają zdecydowanych działań sektora i udziału w procesie legislacyjnym. Najnowsze z nich to: endocrine disruptors, Nagoya Protocol, dyrektywy Seveso, prekursory materiałów wybuchowych.

O wyzwaniach dla sektora, jakie przynosi każdy z tych tematów opowiedzą eksperci w danej dziedzinie:

  • REACH i CLP: Pani Marcela Palczewska - Tulińska, Andrzej Krześlak, Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki,
  • Nagoya Protocol: Bożena Haczek, Ministerstwo Środowiska,
  • Dyrektywy Seveso: Bartosz Parczyński, L’Oreal Polska,
  • Aerozole: Andrzej Waśniewski, były Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Aerozolowej,
  • Opakowania i odpady opakowaniowe: Anna Mazurek, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris.

O pozostałych pozasektorowych projektach techniczno - legislacyjnych: skażalnikach etanolu, prekursorach materiałów wybuchowych, systemie RAPEX oraz składnikach zaburzających gospodarkę hormonalną opowiedzą ekspertki Związku: Ewa Starzyk i Marta Tumanowicz.  

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie.

Załączniki
Źródła

PZPK

KOMENTARZE
Newsletter