Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
By wszystkie branże wiedziały, co to są nanomateriały
Naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1 nm – 100 nm O czym mowa? O nanomateriale.

Obserwuje się dynamiczny rozwoju nanotechnologii. Wiele produktów zawierających nanomateriały trafiło już na rynek europejski. Nanomateriały zapewniają możliwości techniczne i komercyjne, ale mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, a także budzić obawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi oraz zwierząt. -Nanomateriały wykorzystuje się w kosmetykach,  produktach spożywczych, jako zabezpieczenie surowców spożywczych, w pasach do zębów, bateriach, a także bardzo  powszechnie do produkcji odzieży np. dla płetwonurków-wyjaśnia dr inż. Marta Pawłowska.

 

Dokument Komisji Europejskiej MEMO/11/704 z 18 października 2011 r. stwierdza, że NANOMATERIAŁY NIE SĄ Z NATURY NIEBEZPIECZNE, ale nie wyklucza konieczności uwzględnienia szczególnych aspektów ryzyka. Różnorodność otrzymywanych i produkowanych Bardzo ważne jest zatem porozumienie przemysłu z jednostkami badawczymi po to, aby produkty wprowadzane do obrotu były dobrze zdefiniowane, zbadane i przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia człowieka.