Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

SZKOLENIE ONLINE | Recepturowanie emulsji kosmetycznych (w tym kremów, balsamów, lotionów) – aspekty praktyczne
Data rozpoczęcia:
2023-03-24
Data zakończenia:
2023-03-24
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Szkolenie ONLINE (na żywo)
24 marca

*warunkiem odbycia się webinaru jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników
Jeżeli nie możesz wziąć udziału, daj nam znać odpowiednio wcześniej, zrozumiemy :)

Niedokonanie wpłaty nie jest dla nas jednoznaczne z rezygnacją :(

 

Szkolenie online (na żywo)
Termin: 24 marca
Czas trwania: 10.00-14.00

 

 

Cena

Noworoczna promocja: 580 zł netto/osoba (do 13.01)

700 zł netto/osoba (przy rejestracji od 14.01 do 10.03)
750 zł netto/osoba (przy rejestracji od 11.03)

 

Cena dla firm: 1850 zł netto

✔ 1 rejestracja – dostęp dla dowolnej liczby osób
✔ W komentarzu napisz "Cena dla firm"
✔ Ty decydujesz, ile osób weźmie udział w szkoleniu – daj dostęp każdemu pracowikowi z osobna lub zgromadź wszystkie zainteresowane osoby w jednym miejscu

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z fundamentalnymi i uniwersalnymi zasadami tworzenia receptur w zakresie kosmetyków emulsyjnych tj. kremy, balsamy, lotiony. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z regułami doboru składników receptury w zależności od typu projektowanej emulsji oraz posiądą wiedzę na temat technologii ich otrzymywania. Omówione zostaną sposoby badania stabilności układów emulsyjnych, a także kwestia doboru maszyn i urządzeń umożliwiających ich wytworzenie i konfekcję. Przedstawione zostaną również zagrożenia związane z tworzeniem receptur z tego segmentu oraz kluczowe zagadnienia związane z kontrolą jakości ich produkcji.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działu rozwoju produktu, chemików kosmetycznych, właścicieli marek kosmetycznych oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi zasadami recepturowania kosmetyków emulsyjnych.

 

Agenda

1. Emulsja kosmetyczne – wprowadzenie:
• definicja emulsji kosmetycznej;
• typy emulsji.

2. Ogólne zasady recepturowania emulsji kosmetycznych:
• określenie przeznaczenia produktu i szczegółowa charakterystyka grupy docelowej (wiek, płeć, rodzaj cery, typ skóry, typ łodygi włosa ect.);
• określenie cech produktu (zapach, barwa, zakładane działanie pielęgnacyjne, sensoryka - czyli takie cechy produktu jak wchłanialność, rozsmarowywanie, konsystencja ect.);
• ustalenie ceny produktu końcowego;
• ustalenie typu emulsji wraz z reologią;
• zasady doboru surowców receptury - weryfikacja rozpuszczalności oraz
kompatybilności poszczególnych składników, sprawdzenie dopuszczalnych stężeń i bezpieczeństwa stosowania poszczególnych składników w zależności od zastosowania produktu);
• przygotowanie kalkulacji cenowej zaprojektowanego kosmetyku.

3. Proces recepturowania emulsji:
• charakterystyka składników emulsji;• zasady doboru emulgatorów do rodzaju emulsji oraz obliczanie współczynnika HLB układu;
• dobór składników emulsji zwiększających jej stabilność w zależności od typu emulsji;
• trudność w recepturowaniu mleczek i lotionów.

4. Zasady konserwacji emulsyjnych produktów kosmetycznych:
• dobór konserwantu do składu receptury, weryfikacja dokumentacji surowcowej;
• warunki dodawania konserwantu do masy kosmetycznej.

5. Weryfikacja stabilności otrzymanych układów:
• badania stabilności mechanicznej i termicznej otrzymanej emulsji;
• zalety stosowania komór klimatycznych w badaniach stabilności emulsji
(zaawansowane badania stabilności termicznej wraz z wilgotnością powietrza i symulowaniem nasłonecznienia dla danej strefy klimatycznej);
• parametry badań (parametry pracy wirówki i czas wirowania w badaniach stabilności mechanicznej, punkty temperaturowe i czas badań w testach stabilności termicznej).

6. Zagrożenia w tworzeniu receptur oraz istota kontroli jakości wytwarzania emulsji kosmetycznych:
• zagrożenia w projektowaniu formulacji kosmetyków emulsyjnych;
• kontrola jakości – punkty kontrolne procesu, badania surowców, półproduktów oraz
wyrobów gotowych;

7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

 

Prelegentka

mgr inż. Katarzyna Uzdrowska, Technolog Chemii (Politechnika Poznańska, Politechnika
Gdańska), specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z
zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków (WSIIZ) a także Chemii Kosmeceutycznej (UAM). Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

 

 

 

Informacje o Spotkaniu
 

  • Spotkanie odbywa się w formie online (na żywo) za pośrednictwem platformy Zoom
  • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
  • Dzień przed planowanym webinarem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
  • Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10.00. W dniu spotkania każdy uczestnik otrzyma dane do logowania

 

ważne:

Każdy z uczestników proszony jest o podpisanie się imieniem i nazwiskiem (w celu weryfikacji)
–> instrukcja:
https://support.zoom.us/hc/pl/articles/201363203-Dostosowywanie-profilu)*
lub

–> (już po kliknięciu w link i dołączeniu do spotkania): kliknięcie w zakładkę "Uczestnicy", następnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy w swoją nazwę użytkownika i kliknięcie "zmień nazwę"*

*W przypadku gdy nie ma podanego imienia i nazwiska uczestnik w prywatnej wiadomości zostanie proszony o przedstawienie się :)

ważne:

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy i wyrażeniem chęci wzięcia udziału w spotkaniu i dokonania płatności. Niedokonanie wpłaty terminie wskazanym na FV proforma nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
A po ludzku: Jeżeli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, daj znam znać odpowiednio wcześniej, zrozumiemy :)

 

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

Newsletter