Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Z seksem w tle – VLOG bioetyczny
„Bo we mnie jest seks!” Zdanie to wypowiadane jest coraz wcześniej. Już na etapie szkoły podstawowej, czy też gimnazjum dyskusje dotyczące współżycia stają się najbardziej emocjonującym elementem koleżeńskich dyskusji…i nie tylko dyskusji. O wspomniane powyżej „i nie tylko”, toczą spory np. rodzice gimnazjalistów. Część z nich pragnie, by ich pociechy otrzymywały na terenie szkoły „wykształcenie”, odnoszące się do także sekstematyki. Są jednak także dorośli – i nie jest ich znowu tak mało – którzy podkreślają, że pierwszymi edukatorami, w tym zakresie winni być przede wszystkim oni, a „lekcje” dotyczące wspomnianej tematyki, regularnie, muszą mieć miejsce na terenie domu rodzinnego. Co jednak wspomniana dyskusja ma wspólnego z bioetyką?

Kolejne władze, kolejnych miast, przeznaczają pokaźne budżety na zajęcia edukacji seksualnej dla młodzieży szkolnej. Programy, w oparciu o które konstruowane są scenariusze lekcyjne, mają na celu zbudowanie u młodzieży kapitału wiedzy dotyczącego aspektów seksualnych życia człowieka. Działania te wprost odnoszą się także do profilaktyki w zakresie: młodocianych ciąż, występowania zachowani ryzykownych dla zdrowia, w tym związanych z zakażeniem się licznymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Badania, jakie prowadzone są od lat m. in. na terenie Wielkiej Brytanii wskazują jednak, iż podobne inicjatywy – w tym promowanie antykoncepcji – nie przyniosły pozytywnego efektu. Jaka może być przyczyna powyższego stanu? Czy remedium na ryzykowne zdrowotnie i moralnie działania młodzieży są projekty edukacyjne…czy też lepiej inwestować w relacje rodzinne? Jak to się dzieje, że antykoncepcja, promowane na terenie Anglii nie zmieniała oczekiwanej rzeczywistości? Z czego wynika z kolei sukces programów profilaktycznych proponowanych na terenie afrykańskiej Rwandy, w której - w jako jednym z niewielu państw - , udało się ograniczyć rozprzestrzenianie epidemii AIDS? Zapraszamy zatem do „lektury” nowego vloga.

 

 

 

 

KOMENTARZE
Newsletter