Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W styczniu w Krakowie - warsztaty dla ubiegających się o granty ERC
W styczniu w Krakowie - warsztaty dla ubiegających się o granty ERC
W styczniu w Krakowie odbędą się warsztaty dla naukowców, którzy chcą ubiegać się o prestiżowe granty ERC. Udział w spotkaniu jest bezpłatny; niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie.

 

Spotkanie odbędzie się w piątek 13 stycznia w Auditorium Maximum. Organizatorzy - Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Jagiellońskiego - przyjmują zgłoszenia do 9 stycznia 2017 r.

 

Prestiżowy charakter grantów ERC powoduje, że już samo ich uzyskanie stanowi potwierdzenie klasy naukowca i jakości prowadzonych przez niego badań - potwierdzają organizatorzy warsztatów.

 

Podczas jednodniowego spotkania w Krakowie swoimi doświadczeniami podzielą się zarówno laureaci, jak i paneliści oceniający granty ERC. Przedstawione zostaną również najistotniejsze zagadnienia związane z procedurą aplikacyjną i konstrukcją wniosku. Dla części uczestników zaplanowano również sesje indywidualnych konsultacji, w trakcie których naukowcy będą mogli zaprezentować własne pomysły badawcze i otrzymać wskazówki dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego.

 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem https://goo.gl/forms/nbjE5LRrLx0mFMZx1 . Termin zgłoszeń upływa 9.01.2017 r. o godz. 9:00.

 

Granty ERC (European Research Council czyli Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) przeznaczone są dla wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Umożliwiają one uzyskanie finansowania na prowadzone badanie na okres do 5 lat. Ogólna suma przyznanych środków może sięgnąć aż 3,5 mln euro. Granty te dają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, zapewniają też finansową stabilność i niezależność podczas prowadzenia badań.

 

W latach 2007-2013 do Polski trafiło jedynie 14 z ponad 4 tys. grantów przyznanych przez ERC. W ramach programu Horyzont 2020 od 2014 roku polskie jednostki naukowe na razie zdobyły ich dziewięć. Przeciętny wskaźnik sukcesu w ERC to 11 proc., ale w Polsce wynosi jedynie 2,5 proc.

 

Najwięcej grantów ERC zdobywają kraje tzw. starej Unii – Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

 

Spośród polskich uczelni Uniwersytet Warszawski przoduje w zdobywaniu grantów ERC. Dotychczas taki grant otrzymało 13 pracujących tam naukowców. Na drugim miejscu uplasowały się instytuty PAN, którym łącznie przyznano dziewięć grantów. Po jednym grancie otrzymały jeszcze Uniwersytet Gdański i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

KOMENTARZE
Newsletter