Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Miesiąc temu na naszym portalu donosiliśmy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę finansową na Naczelną Radę Lekarską za wypowiadanie krytycznych opinii dotyczących stosowania przez część lekarzy preparatów homeopatycznych. Zdaniem Urzędu podobne działanie ww. Rady mogło przyczynić się do bezprawnego ograniczenia dostępu do legalnych środków farmaceutycznych. Jak podkreślono w stanowisku UOKiK: „w sprawie w ogóle nie powinno chodzić o oceny naukowe poszczególnych metod terapeutycznych, tylko o niedopuszczalną ingerencję samorządu lekarskiego w rynek produktów leczniczych, polegającą na zakazie stosowania legalnych produktów.” Już w 2008 r. NRL zwróciła uwagę, że stosowanie przez lekarzy homeopatii naruszać może zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej. Pod koniec grudnia 2014r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok w tej sprawie. O wspomnianym, przełomowym werdykcie opowiadamy w najnowszym odcinku bioetycznego Vloga.

KOMENTARZE
Newsletter