Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prawo medyczne - warsztaty praktyczne (Łódź)
Studiujesz medycynę lub prawo? Chcesz dowiedzieć się jak poruszać się w świecie przepisów jako lekarz? Obawiasz się rosnącej odpowiedzialności prawnej lekarzy? Zastanawiasz się jak wykonywać swój zawód by uniknąć problemów z prawem? Jeśli na większość z powyższych pytań odpowiedziałeś „TAK” Uniwersytet Medyczny w Łodzi przygotował dla Ciebie specjalną ofertę – „Warsztaty prawa dla studentów medycyny”!

W środę 24 lutego obędą się „Warsztaty dla studentów medycyny” organizowane przez łódzką komórkę IFMSA-Poland (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny) we współpracy z firmą Pfizer.

Jak zapowiadają sami organizatorzy: „W czasie spotkania mało będzie o paragrafach, a dużo o tym, jakie scenariusze są możliwe i z jakimi konsekwencjami należy się liczyć podejmując konkretne decyzje zawodowe”. Zatem praktyka, praktyka, praktyka!

Podczas spotkania podjęte zostaną najważniejsze zagadnienia prawne. Najważniejsze zarówno z perspektywy studentów (wszystkich lat) studiów medycznych oraz młodych lekarzy. Warsztaty połączone zostaną z prezentacją perspektyw rozwoju zawodowego lekarza oraz możliwości odbycia praktyk w firmie farmaceutycznej Pfizer Polska.

Warsztaty mogą okazać się interesujące nie tylko dla studentów, lekarzy czy też innych przedstawicieli zawodów medycznych – tzw. praktyków, ale również dla osób związanych z medycyną poprzez prawo. Wydaje się, że grono odbiorców może powiększyć się do wszystkich pacjentów. Każdy z nas był, jest lub kiedyś będzie „świadczeniobiorcą usług leczniczych” i prawo medyczne dotyczy każdego z nas: tak lekarz jak i pacjent.

 

 

O prawie w eksperckim gronie

Ekspertkami, które poprowadzą spotkanie będą:

Mecenas Aneta Naworska – specjalista z zakresu prawa medycznego oraz gospodarczego; specjalizująca się m.in. w zagadnieniach pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych. Obsługuje dwa specjalistyczne szpitale, klinikę stomatologiczną oraz klinikę rehabilitacyjną. Jest jednym z założycieli Fundacji Law4Med, której celem jest wspieranie środowiska medycznego.
 

Mecenas Malwina Jarzembska – specjalista z zakresu prawa medycznego, karnego i rodzinnego. Zajmuje się między innymi kompleksową obsługą prawną podmiotów medycznych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów medycznych, w tym z zakresu odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej oraz praw i obowiązków zarówno lekarzy, jak i pacjentów.

 

Gdzie? Kiedy?

Spotkanie odbędzie się 24 lutego (środa) o godz. 16.30 w Auli Zachodniej Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (wejście do Auli Zachodniej znajduje się od strony szpitala, wejście B).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/events/106281359760212/ Znajdziecie tam również formularz rejestracyjny.

IFMSA Polska – czym się zajmuje?

International Federation of Medical Students Associations, czyli Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Studentów Medycyny jest to jedna z największych na świecie organizacji studenckich, zrzeszająca młodych adeptów medycyny z całego świata. Członkowie Stowarzyszenia, a także osoby aspirujące do tego statusu, zaproszeni są do współpracy w ramach sześciu tzw. Programów Stałych: Programu Stałego do spraw Zdrowia Publicznego (SCOPH), Programu Stałego do spraw Zdrowia Reprodukcyjnego (SCORA), Programu Stałego do spraw Edukacji Medycznej (SCOME), Programu Stałego do spraw Pokoju i Praw Człowieka (SCORP), Programu Stałego do spraw Praktyk Wakacyjnych (SCOPE), Programu Stałego do spraw Wymiany Naukowej (SCJRE).

Łódzki oddział IFMSA-Poland jest niezwykle prężnie działającą komórką Stowarzyszenia, która aktywnie organizuje szereg akcji związanych z promocją i profilaktyką zdrowia. Wśród nich wymienić należy m.in. obchody Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy w ramach akcji Pink Lips Project; Żywa Biblioteka, organizowana przy współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi; łódzka Przychodnia Studencka dla osób ubogich i nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego; szereg konferencji oraz warsztatów naukowych poświęconych prawu medycznemu i bioetyce. W najbliższym czasie zostanie zorganizowana wiosenna edycja Zdrowie pod Kontrolą – akcja profilaktyczna, ukierunkowana na promowanie wśród łodzian zachowań prozdrowotnych. Jak będzie przebiegać ta akcja? W jednym z centrów handlowych, studenci medycyny – członkowie Stowarzyszenia – będą bezpłatnie badać osoby zainteresowane sprawdzeniem ogólnego stanu zdrowia swojego organizmu, tj. poziomem stężenia glukozy we krwi; masą swojego ciała z uwzględnieniem zawartości tkanki tłuszczowej, wody i mięśni w organizmie; stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu czy poziomem ciśnienia tętniczego, a także innych parametrów.

W imieniu organizatorów – serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia  proponowane przez łódzki oddział IFMSA-Poland!

 

Zofia Szafrańska-Czajka

prowadząca dział Bioetyka

zofia.szafranska@biotechnologia.pl

Źródła

Materiały dostarczone przez organizatora: IFMSA-Poland Oddział w Łodzi, reprezentowanego przez panią Agnieszkę Makarow, Prezydent Oddziału.

KOMENTARZE
Newsletter