Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polacy najbardziej niewyspani w Europie
Dane z lat 2011-2012 ukazujące w liczbach problem bezsenności wskazują jednoznacznie – Polacy są najgorzej śpiącym narodem Europy.

Europejską ankietę dotyczącą zdrowia, starzenia i emerytury (ang. skrót SHARE) przeprowadzono na grupie 52722 osób w wieku 50 lat i starszych, zamieszkujących 16 krajów europejskich. Najmniejszy odsetek osób starszych cierpiących na bezsenność znajdziemy w Danii i Włoszech – 16,6%. Największy odsetek 31,2% prezentują Polacy wyprzedzając Estonię (30,5%) i Portugalię (29,8%). Polacy powyżej 50. roku życia najczęściej spośród badanych Europejczyków skarżą się na trudności w zasypianiu, budzenie się w środku nocy i zmęczenie w ciągu dnia. Generalnie, osoby w wieku 60-69 lat w mniejszym stopniu skarżyły się na bezsenność niż te w wieku 50-59 lat. W badaniu analizowano statystycznie możliwy udział czynników demograficzno-socjologicznych i rodzinnych. I tak na przykład, osoby żyjące w małżeństwie śpią znacznie lepiej niż osoby rozwiedzione i wdowy. Spokojny sen zapewnia także wyższy status społeczno-ekonomiczny. Znaczny rozrzut wyników na mapie Europy może wynikać także z subiektywnej oceny badanych co do stanu swojego snu oraz rozumienia pojęcia bezsenności.

Opublikowane badanie nie uwzględnia młodszych pokoleń oraz nie porównuje otrzymanych wyników w kontekście państwowym i narodowym. Co spędza sen z oczu Polakom? Czy jest to pamięć minionych wydarzeń historii, czy może jedne z najniższych zarobków w Europie…? Miejmy nadzieję, że pewnego dnia i my będziemy mogli spać spokojnie.

KOMENTARZE
Newsletter