Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki
Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki
VI sympozjum naukowe z cyklu "Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego" pt. Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki - postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny" wpisuje się w trwającą, choć czasowo wygaszoną dyskusję prawno-polityczną dotyczącą decyzji prokreacyjnych Polaków.

Jak czytamy na stronie internetowej Konferencji, jej tematyka obejmuje dotychczas nie poruszane zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym z zakresu: "Niepomyślnej diagnozy prenatalnej dla matki lub dziecka oraz całej rodziny".

Temat tym ważniejszy, że poruszany w płaszczyźnie medyczno- etyczno- prawnej z podkreśleniem potrzeby postawy  humanizmu wobec każdej, a zwłaszcza najsłabszej, istoty ludzkiej od chwili narodzin aż do naturalnej  śmierci. 

Zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki, terapii oraz możliwość pomocy rodzicom i dziecku dotkniętemu ciężką chorobą w okresie przed narodzinami. W ubiegłym roku przedstawiono już część zagadnień dotyczących strat prokreacyjnych do 22 tygodnia ciąży. W uzupełnieniu planujemy omówić tematykę możliwych  interwencji in utero,  terapii genowej i immunoterapii. Poruszymy również zagadnienia paliatywnej opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi już na sali porodowej i oddziale Intensywnej terapii noworodka. Zamierzamy pochylić się nad zagadnieniami ciężkiej choroby matki w ciąży, w tym nowotworów i stanów zagrażających również życiu dziecka jeszcze wewnątrzmacicznie. Klamrą zamykającą będzie panel dyskusyjny z udziałem osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie dla wszystkich doświadczających tych bolesnych problemów.

W części warsztatowej pragniemy zaprezentować organizacje wspierające chore dzieci, rodziców oraz matki chore na nowotwory w ciąży. Zawsze istotnym elementem w tej części, są praktyczne wskazówki i przykłady możliwości wykorzystania obserwacji NPR w sytuacjach trudnych np. po poronieniu oraz u kobiet ciężko chorych. 

Naszym dodatkowym, już świątecznym upominkiem podczas konferencji będzie pierwszy reedytowany po 4 latach numer naukowego czasopisma „ Życie i Płodność”, które zawierać będzie wykłady z poprzednich konferencji i stanowić suplement naukowy do każdej kolejnej konferencji. Będzie to owoc wspólnej inicjatywy PSNNPR oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

 

 

Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2016 r. (niedziela) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Centrum Dydaktycznym, auli A przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Rozpoczęcie obrad nastąpi ok. godz. 10 - uczestnikó i gości uroczyście przywitają: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska (Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa), prof. dr hab. Elżbiera Mycielska Dowgiałło (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie), dr n. med. lek. spec. chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska (Prezes Polskiego Towarzystawa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności), lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska (Prezez PSNNPR).

 

Plan konfererencji oraz szczegóły dotyczące rejestracji, dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Źródła

Wszystkie informacje, grafika w tekście za: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/ (23.10.2016)

KOMENTARZE
Newsletter