Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nauka  – Etyka – Wiara
W dniach od 4 do 7 czerwca br. na zamku w Rydzynie odbędzie się VI konferencja z cyklu „Nauka – Etyka – Wiara” (NEW), organizowana przez ogólnopolskie stowarzyszenie Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki (ChFPN). Tegoroczny zjazd będzie dotyczył tematyki: „Nauka i Wiara – Wyzwania Przyszłości”, hasłem przewodnim jest fragment z Pisma Świętego „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Księga Rodzaju 1, 28). Dla wielu wyzwaniem jest już samo połączenie tych dwóch, z pozoru przeciwstawnych sobie, obszarów życia człowieka. Czy rzeczywiście nie da się pogodzić rozumu i wiary?

Konferencja naukowa czy religijna?

Od 2005 roku,  Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki podejmuje się organizacji dwóch cyklów konferencji naukowych pod nazwami: „Bryza” i „Nauka – Etyka – Wiara”. Celem tegorocznej konferencji „NEW” jest wymiana myśli na temat różnych aspektów relacji pomiędzy wiarą, nauką i etyką. Stanowi kontynuację poprzedniej („Nauka ‒ Etyka ‒ Wiara. Nauka ‒ możliwości i ograniczenia”, 2013 rok), kładąc większy nacisk na problemy etyczne związane z rozwojem nauki oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii w kontekście ochrony godności i  życia człowieka.

Trzydniowe spotkanie ludzi nauki ma być refleksją nad dynamicznie zmieniającą się, pod wpływem rozwoju nauki i techniki, rzeczywistością materialną i duchową. Zmiany technologiczne, jak przekonują organizatorzy, wywołują określone zmiany kulturowe, prowadzące do „(...) kontestacji [sprzeciwu ‒ przyp. Z. S-C.] przyjmowanych do tej pory zasad etycznych”1. Wiara chrześcijańska, czytamy na stronie Forum, opowiada się za trwałymi wartościami moralnymi, co stoi w sprzeczności z współczesnym egalitaryzmem etycznym (uznaniem różnorodności i równości wielu postaw etycznych). „Czy te perspektywy mogą i ‒ czy w ogóle powinny ‒ być uzgodnione? Czy są skazane na nieuchronny konflikt? Jaką rolę może w tym odgrywać system szkolnictwa wyższego?”2. Na powyższe pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy, podejmujący dyskusję w trzech panelach tematycznych: 1. cele nauki i szkolnictwa wyższego, 2. wyzwania etyczne, 3. chrześcijanin wobec przyszłości. Więcej informacji na temat organizowanej konferencji oraz wcześniejszych działaniach podejmowanych przez ChFPN, można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia. Dla osób zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji, ważna informacja ‒ termin nadsyłania abstraktów upływa 20 marca.

Prawda, wiedza, wiara

Być może nie każdego przekonują rozważania ludzi wierzących, kierujących się jednoznacznymi wartościami. Być może nie każdy zaakceptuje i przyjmie (tendencyjną?) argumentację osób należących do wyznawców wiary chrześcijańskiej. Jednak niezależnie od wyznawanej wiary, wszyscy posiadamy wspólny pierwiastek, który może prowadzić do dialogu i szczerych poszukiwań, tak na gruncie nauki jak i duchowości. Ten wspólny mianownik zamyka się w trafnej, prostej i przez to uniwersalnej refleksji:

„«Wszyscy ludzie pragną wiedzieć»23, a właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda. Nawet w życiu codziennym obserwujemy, jak bardzo każdy człowiek stara się poznać obiektywny stan rzeczy, nie zadowalając się informacjami z drugiej ręki. Człowiek to jedyna istota w całym widzialnym świecie stworzonym, która nie tylko zdolna jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie, i dlatego pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega. Nikomu nie może być naprawdę obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa”​3. Są to słowa Jana Pawła II, papieża uznanego przez Kościół Katolicki za świętego, a zapisane w encyklice Fides et Ratio. Jest to przesłanie zarówno do ludzi wierzących jak i niewierzących. Śmiało mogłoby stanowić dopowiedzenie lub raczej wstęp planowanej na czerwiec konferencji ChRPN. Wyjście poza wymiar jednego wyznania z tematyką dość rozległą i poddawaną ciągłej weryfikacji pokazuje, że nauka i wiara nie są tak odległe, jak zwykliśmy sądzić. Poszukiwanie konsensusu pomiędzy nimi może doprowadzić do naprawdę ciekawych wniosków. Ciekawych, czyli prawdziwych. Ponieważ zarówno w religii jak i w nauce ważna jest prawda.

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki jest organizacją skupiającą wierzących pracowników nauki z całej Polski – Gliwic, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry, gdzie znajdują się jego regionalne oddziały. Tegoroczna tematyka, organizowanego przez Stowarzyszenie cyklu konferencji, wpisuje się w system wartości zapisany w statucie: „Celem Forum jest krzewienie w środowisku naukowym i akademickim idei i wartości chrześcijańskich wpływających na rozwój wiary, wychodzących naprzeciw potrzebom tego środowiska oraz pomagających rozwiązać problemy związane z życiem zawodowym, rodzinnym i społecznym” (patrz ChFPN, 01.03.2015).

Działania Forum obejmują przede wszystkim: organizację konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich, spotkań dyskusyjnych, seminariów, wykładów, z zakresu wiary, etyki i nauki oraz ich wzajemnych relacji. Stowarzyszenie publikuje również materiały o tematyce związanej z wyznaczonymi sobie celami (książki, czasopisma itp.). Członkowie oraz osoby niezrzeszone mogą korzystać z organizowanych obozów wypoczynkowo-szkoleniowych, integrujących środowisko pracowników nauki oraz pogłębiających wiarę chrześcijańską. Ponadto, ChFPN współpracuje z innymi organizacjami chrześcijańskimi i akademickimi z kraju i zza granicy.


Zofia Szafrańska-Czajka, dział Bioetyka

Źródła

Przypisy:

1) Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, dostępne przez: http://www.chfpn.pl (01.03.2015)

2) tamże

3) Encyklika Fides et Ratio, Jan Paweł II, dostępne przez: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/fides_ratio_3.html (01.03.2015)

 

Źródła:

1) Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, http://www.chfpn.pl/

 

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter