Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konferencja naukowa „Bioetyka i prawo”
18 maja w Katowicach odbędzie się jedna z nielicznych w naszym kraju stricte bioetyczna konferencja obejmująca zagadnienia z zakresu biologii, medycyny i prawa. „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?” to wydarzenie kierowane do studentów i doktorantów zainteresowanych problemami etycznymi współczesnej biomedycyny. Co prawda, termin nadsyłania zgłoszeń już minął – jednak warto zapoznać się z proponowanymi obszarem podejmowanych zagadnień oraz (miejmy nadzieję już niedługo) z pełną listą uczestników i tematami ich wystąpień.

 „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?” – pod takim tytułem 18 maja w Katowicach odbędzie się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa, której organizatorem są: Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Naukowe „Prawo i Bioetyka”.

Na stronie organizatorów Konferencji czytamy:

„Postęp jaki dokonuje się w biotechnologii i medycynie, konfrontuje nas z nowymi i trudnymi wyzwaniami prawnymi oraz moralnymi. Nadrzędnym celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad sytuacjami, w których prawo do swobodnego decydowania o sobie doznaje ograniczeń, a interes jednostki stawać może w sprzeczności z tak czy inaczej pojmowanym interesem społecznym (publicznym)”.

Spotkanie odbywać się będzie wokół pięciu obszarów tematycznych dotyczących: 1) transplantologii i jej problemów, zmiany płci, handlu organami, leczeniem i finansowaniem leczenia osób, które świadomie wyrządzą sobie szkodę, biobanków i terapii eksperymentalnych (panel zatytułowany: „Moje ciało”); aborcji, zapłodnienia post mortem, macierzyństwa zastępczego, in vitro (panel „Moja prokreacja”); opieki paliatywnej, wspomaganego samobójstwa, oświadczenia DNAR i testamentów życia (panel: „Moja śmierć”); obowiązków lekarza i Deklaracji Wiary, klauzuli sumienia (panel: „Moja wiara”), kierunków rozwoju przemysłu farmaceutycznego, problemów dotyczących zażywania narkotyków i „dopalaczy” (panel: Moje zdrowie a biznes”).

Na koniec warto wspomnieć o osobach zasiadających w komitecie organizacyjnym konferencji. Oprócz doktorantów, absolwentów i studentów, do komitetu należą dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz dr Agnieszka Bielska-Brodziak. Pan dr hab. Tomasz Pietrzykowski jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UŚ, od 2009 r. członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz od 2010 r. wiceprzewodniczącym Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani dr Agnieszka Bielska-Brodziak jest adiunktem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UŚ, ekspertem prawnym Sejmu RP.

Warto śledzić informacje zamieszane na stronie organizatorów: http://bioetyka2016.blogspot.com/.

Zofia Szafrańska-Czajka

prowadząca dział Bioetyka

Źródła

Aut. boellstiftung, Flickr.com, dostępne przez: https://www.flickr.com/photos/boellstiftung/11420816523/sizes/l  (09.05.2016)

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter