Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy Celon Pharma S.A. w obszarze chorób zapalnych z dofinansowaniem z NCBiR
Projekt „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” otrzymał 21 712 490,32 złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest ewaluacja przedkliniczna i rozwój kliniczny (I i IIa faza badań z udziałem pacjentów) innowacyjnego, opracowanego przez spółkę kandydata na lek w terapii chorób o podłożu immunologicznym. To kolejny projekt z dofinansowaniem realizowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym Celon Pharma S.A.

Dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych, Celon Pharma S.A.:
 - Nadmierna aktywacja szlaku JAK/STAT została potwierdzona w chorobach o podłożu immunologicznym. W tym przypadku rola kinaz JAK polega na indukcji i utrzymaniu stanu zapalnego. Dlatego tez prowadzone w tym obszarze badania potwierdziły iż hamowanie kinaz JAK może stanowić efektywną ścieżkę terapeutyczną w szerokiej gamie wskazań, np.: w onkologii poprzez zahamowanie nadmiernego wzrostu i proliferacji komórek (np. inhibitor JAK2 w zespołach mieloproliferacyjnych i białaczkach) czy w immunologii dzięki regulacji wydzielania cytokin prozapalnych (np. inhibitor JAK1 w przewlekłych chorobach płuc o podłożu zapalnym) oraz w transplantologii ze względu na działanie immunosupresyjne (hamowanie kinazy JAK3). W przypadku realizowanego przez nas projektu koncentrujemy się na rozwoju klinicznym kandydata na lek w chorobach o podłożu immunologicznym.

Dr n med. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:
 - Istnieje ogromna potrzeba stworzenia nowych leków, stosowanych w chorobach o podłożu immunologicznym, równie skutecznych jak sterydy, ale jednocześnie łagodniejszych. Takimi lekami są właśnie tzw. inhibitory kinaz JAK, które wykazują wysoką efektywność, porównywalną z działaniem sterydów w wielu wskazaniach, jednakże pozbawione są typowych dla sterydów efektów ubocznych. Nasz inhibitor kinazy JAK może być jedną z najlepszych molekuł w swojej klasie. Choroby o podłożu immunologicznym to jednocześnie bardzo atrakcyjny biznesowo rynek a także jedno z ważniejszych wskazań terapeutycznych. Prace nad bezpiecznymi inhibitorami JAK prowadzą firmy europejskie, amerykańskie czy japońskie. Cieszę się, że możemy dołączyć do tego wyścigu, właśnie dzięki środkom pozyskanym w ramach POIR.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 1.1.1.

Wartość projektu wynosi: 32 761 042,67

W tym dofinansowanie: 21 712 490,32

Czas realizacji projektu: 2016-2019.

 

KOMENTARZE
news

<Marzec 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
3
4
5
7
10
12
13
14
16
17
18
19
20
25
26
28
29
31
1
2
Newsletter