Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Grupowe zakupy energii już w Polsce!
03.03.2012
Grupowe zakupy energii już w Polsce!

Mazowiecka Agencja Energetyczna kończy właśnie przyjmowanie zgłoszeń do piątej już grupy zakupowej. Projekt pozwala wszystkim podmiotom podlegającym ustawie o prawie zamówień publicznych znaczące obniżenie kosztów użytkowanej energii.

Wprawdzie w Polsce koszty zakupu samej energii elektrycznej nie są drastycznie wysokie, a dostępność wielu różnych taryf pozwala dość elastycznie dostosować model płatności do struktury zużycia – ale to wszystko wciąż jeszcze za mało. Największym problemem bowiem wciąż pozostają wszelkiego rodzaju opłaty abonamentowe i przesyłowe. Te niestety nie podlegają żadnym negocjacjom. W praktyce zresztą nie są możliwe żadne „targi” z dostawcami energii.

O tym, jak wielkie możliwości stwarza grupowy zakup energii – pisaliśmy już przy okazji opisywania sytuacji w Cincinnati, gdzie taki sposób pozwoli prawdopodobnie jeszcze w tym roku przestawić całą – lub przynajmniej znaczącą jej część – strukturę energetyczną na zasilanie odnawialnymi źródłami energii. Co istotne – w przypadku amerykańskiego miasta, rozwiązanie dotyczy nie tylko wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, ale i odbiorców indywidualnych.

Pomysł Mazowieckiej Agencji Energetycznej jest dla tych ostatnich niedostępny – przynajmniej na razie. Ale jednostki administracji samorządowej, instytucje publiczne oraz wszelkie inne podmioty podlegające ustawie „Prawo zamówień publicznych” mogą dzięki współpracy z MAE obniżyć koszty użytkowanej energii nawet o 25%!

Specjaliści z Agencji drobiazgowo analizują zapotrzebowanie uczestnika grupy zakupowej na energię. Dzięki odpowiedniej optymalizacji udaje się zwykle dobrać znacznie korzystniejsze – od dotychczasowych – parametry oferty. Ponadto Mazowiecka Agencja Energetyczna może reprezentować klienta zarówno przed samym sprzedawcą energii, jak i jej dystrybutorem, wspomagając przeprowadzenie procedury przetargowej. Stworzenie grupy zakupowej umożliwia zwiększenie typowej siły nabywczej, co w konsekwencji pozwala na uzyskanie znacznie korzystniejszej ceny ostatecznej oraz zapewnienie stałych cen w długoterminowej perspektywie.

Działania MAE nie tylko zresztą pomagają odbiorcom efektywniej rozliczać zużycie energii, ale także wpisują się w założenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Mazowiecka Agencja Energetyczna funkcjonuje lokalnie. Przykład – w tym już trzy udane tury zakupowe – pokazuje jednak, że takie rozwiązanie ma sens i sprawdza się w praktyce. Można więc liczyć na to, że podobne instytucje pojawią się także w innych regionach kraju. Do „pełni szczęścia” brakuje już tylko jednego: stworzenia podobnych mechanizmów dostępnych także dla odbiorców indywidualnych.

Nowoczesnym i bardzo przyszłościowym posunięciem byłoby również wprowdzenie - wzorem wspomnianego Cincinnati - uwzględnienia w analizach i zakupach także energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Do tego jednak potrzeba odpowiednio funkcjonujących uregulowań prawnych, a te niestety - jak wiadomo - nie są wciąż dopracowane, zaś planowana nowa ustawa o OZE spotkała się jak dotąd głównie z miażdźąca krytyką ze strony ze strony specjalistów.


oprac. Adam Czajczyk
źródło: Nowa Energia

Przeczytaj także:

Cincinnati daje przykład - energia wyłącznie odnawialna

KOMENTARZE
Newsletter