Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Fundamenty wiarygodnej firmy
Definiując dobrego kontrahenta każdy wymieni podobne cechy: przewidywalność, dotrzymywanie terminów, wywiązywanie się z postanowień umowy, umiejętność przewidywania problemów oraz budowania scenariuszy rozwiązań sytuacji awaryjnych, nastawienie na klienta, a także współpraca na zasadzie partnerstwa. Wymienione powyżej cechy to tylko kilka z o wiele większego katalogu, który można określić jednym słowem: rzetelność.

Rzetelność w biznesie budowana jest latami. Jest ona próbowania w ogniu kryzysów, wypadków losowych, niespodziewanych komplikacji. Nie sposób pierwszego dnia działalności firmy określić ją mianem rzetelnej, a jej właściciela osobą godną zaufania. Czas i ilość przeprowadzonych transakcji i procesów pozwala na ocenę wiarygodności i zaufania biznesowego. Czym kierują się ludzie biznesu budując swoje firmy? Nikt nie zakłada firmy tylko po to, aby za krótki czas doprowadzić do jej upadłości. Pozostawmy na boku grono tych, dla których działanie takie jest częścią szerszego, planu niekoniecznie mającego na celu czyste intencje.

Firmy buduje się na lata tak, aby pewne procesy zachodziły w niej automatycznie, a osoby zarządzające kierowały działaniami, korygowały je i nadawały im nowe kierunki, mające na celu rozwój. Częścią każdego procesu jest klient, nie zależnie czy jest on wewnętrzny czy zewnętrzny. Każdy z zachodzących procesów ma swój cel do osiągnięcia. Proces jest skuteczny wtedy, gdy produktem końcowym jest założony cel. Aktywność ta definiowana jest przez stawiany jej cel. Działania ludzkie są etyczne, gdy, nastawione są na człowieka i szeroko pojęte jego dobro. Etyka w biznesie opiera się na dążeniu do realizacji celów. Warto jednak zauważyć, że cele te są zawsze styczne z osobą klienta. Poniekąd mamy wiec punkt spójny pomiędzy etyką, a etyka w biznesie.

Odpowiadając na wcześniej postawione pytanie, budując firmy, ludzie kierują się określonym systemem wartości, mającym na celu określone efekty. Aby firma mogła uzyskać miano rzetelnej musi swoje procesy budować tak, aby wartości ważne dla niej były  jednocześnie wartościami klienta. Przykład: terminowość. Niezależnie czy mówimy o produkcji, dostawach, zakończeniu prac, czy wykonaniu usług. Hasło „czas to pieniądz”, pomimo że utraciło na swojej sile (używane jest dziś przez wszystkich i wszędzie), stanowi jeden z fundamentów uczciwości wobec klienta. Czas jest obdarowany w umowach za pomocą postanowień dotyczących opóźnień, kar umownych i korzyści finansowych. Rzetelna firm to instytucja dotrzymująca terminów. W biznesie nie ma terminów złych lub dobrych, są tylko zgodne lub niezgodne z postanowieniami umowy.

Wchodząc w obszar umowy, etyka w biznesie odzwierciedlana jest za przejrzystość zapisów i postanowień, interpretowanych jednoznaczne przez obie strony. Firma rzetelna to firma budowana na zasadach etyki interpersonalnej. Druga osoba to tutaj klient, kontrahent, partner w interesach.

Niezależnie od obszaru etyka „mówi” o standardach. Standardy i troska o ich utrzymanie prowadzi do budowy postawy, która budzi zaufanie. Zaufać w biznesie można firmie rzetelnej. Zaryzykuje wiec i postawię znak równości pomiędzy firma rzetelna i etyczną.

 

Biznes to działanie, którego celem jest odniesienie korzyści. Jeśli jest ono dla klienta przejrzyste i definiuje go jednoznacznie od samego początku, stawiając spełnienie jego wymagań na równi z realizacja celów biznesowych, to zdecydowanie mamy do czynienia z wysokimi standardami etycznymi.

Reasumując: stawiając druga stronę jako podmiot, a nie przedmiot wlewamy pierwszy fundament pod budowę rzetelnej firmy.

 

Red. Grzegorz Budny

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter