Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Etyka puka do drzwi biobiznesu
Etyka puka do drzwi biobiznesu
W tym miesiącu mija rok od pierwszego spotkania biotechnologów, bioetyków i przedstawicieli biobiznesu, jakie miało miejsce w Uniejowie. Głównym organizatorem wspomnianego spotkania była firma Bio Tech Consulting z Łodzi. W tym roku zdecydowano się powtórzyć podobną imprezę, a nasz portal podobnie jak w 2012 roku objął patronatem medialnym wspomniane wydarzenie. By w pełni uchwycić tegoroczne główne wątki proponowane w trakcie spotkania warto wpierw odpowiedzieć na pytanie:

Czemu się spotykamy?

W trakcie swojej podróży do Brazylii, papież Franciszek, przemawiając m.in. do przedstawicieli świata nauki, mediów, polityki i biznesu stwierdził: ,,Jedynym sposobem rozwoju osoby, rodziny, społeczeństwa, jedynym sposobem, aby nastąpił postęp (...) jest kultura spotkania, kultura, w której każdy ma coś dobrego, czym może obdarzyć i wszyscy mogą coś dobrego otrzymać w zamian. Drugi ma zawsze coś, co może mi dać, jeśli potrafimy zbliżyć się do niego w postawie otwartej..." Nieco wcześniej biskup Rzymu podkreślił, że kultura gospodarcza oraz technologiczna może rozwijać się w danym kraju jedynie wówczas gdy postawi na dialog, który powiązany jest ze świadomością odpowiedzialności za przyszłe pokolenia odczuwaną          przez ,,namaszczonych przez życie przewodników": ,,Ten, kto działa odpowiedzialnie, ocenia swoje działania w świetle praw innych ludzi i osądu Boga".- stwierdza papież Franciszek. Co to ma wszystko wspólnego z proponowanym przez nas spotkaniem w Uniejowie?

Obserwując światy biotechnologii i biobiznesu bez trudu dostrzec można ich dynamiczny rozwój. Informacje odnoszące się do kolejnych spektakularnych, jakże ważnych dla ludzkości odkryć naukowych powodują, iż pytania o konsekwencje podobnych działań stają się całkowicie naturalne. Owe odkrycia ,,będące dzieckiem" badaczy byłyby niemożliwe, bez finansowego wsparcia przedstawicieli biznesu, chcących osiągnąć zysk inwestując w biomedycynę. Czy jednak pędzące coraz szybciej światy nauki i biznesu mają czas na refleksję nad sensem podejmowanych działań, ich znaczeniem oraz konsekwencjami jakie wprowadzają?

Jedno z często powtarzanych haseł w polskich mediach brzmi: „Poziom polskiej debaty jest bardzo niski”. Proponując tegoroczne, drugie już spotkanie, Etyka w biotechnologii i biobiznesie jego organizatorzy chcą aktywnie przeciwstawić się podobnym twierdzeniom.
 

Ach te komórki macierzyste

Temat komórek macierzystych, co pewien czas pojawiają się w dyskusjach medialnych. W debatach dotyczących podobnego tematu obok biotechnologów pojawiają się bioetycy informujący o nadziejach i zagrożeniach wynikających ze stosowania omawianych komórek. Czy zatem jest sens kolejny raz o nich dyskutować? Niby wszystko jest jasne: wykorzystanie podobnych komórek rodzi wątpliwości w chwili, w której to posiadają one embrionalny „rodowód”. Z drugiej jednak strony zastanówmy się co będzie, gdy w przyszłości panując nad komórkami macierzystymi somatycznego pochodzenia będziemy w stanie, dosłownie wymienić każdy narząd. Czy każdą część ciała będzie można zmienić na nową? Czy lekarze, specjalizujący się z medycynie regeneracyjnej nie obawiają się choć trochę, że dążenie w tej kwestii do postępu sprawić może, iż w istocie staną się oni medycznymi mechanikami pracującymi w klinicznych warsztatach? Oczywiście nadzieje oraz szanse jakie wiążą się z potencjalnym terapeutycznym wykorzystaniem omawianych komórek każe nam działać, szukać, pytać i badać. Pytanie jednak, „Jak działać ?” - wydaje się, iż nigdy nie traci ono na swej aktualności.


Straszny biznes

Organizatorzy tegorocznego spotkania w Uniejowie zdecydowali się do dyskusji włączyć temat: duchowości w biznesie. Co to takiego?- można śmiało spytać. By odpowiedzieć na to pytanie warto ukazać postać Cłaya Cartera, głównego bohatera książki Johna Grishama pt, Król afer. Wspomniany bohater, będąc pełnym ideałów adwokatem nagle otrzymuje propozycje otrzymania 15 mln dolarów za udział (w prawie uczciwych)  działaniach przeciwko amerykańskim koncernom farmaceutycznym. Carter szybko dorabia się fortuny, dołączając do grona elitarnych prawników obsługujących największe amerykańskie firmy. Nagle świat wielkiego biznesu, afer oraz niejasnych interesów wciąga go w sposób, który całkowicie zaczyna panować nad jego życiem. Pojawia się u niego lęk, myśli depresyjne, obawy o przyszłość oraz...wyrzuty sumienia. Pojawiają się pytania: Gdzie leży granica starania się o większy zysk?, Gdzie zniknęły ideały, które dawały tyle radości?.. . Głośne są również rozterki dotyczące konsekwencji jakie jego działanie ma nie tyle dla ,,wielkich graczy", ale zwykłych ludzi, którym miał pomóc. Owe rozterki oraz wątpliwości stanowią w istocie element pewnego dialogu wewnętrznego, który w każdym człowiek odbywa się, bez względu na grubość jego portfela. W Uniejowie uczestnicy spotkania zapewne spróbują odpowiedzieć choćby na takie pytania: Co to jest duchowość w biznesie? Jak kształtować moralność własną oraz środowiska?, Czy praca menagera może rozwijać daną osobę?, Czy słuchając własnego sumienia można osiągnąć jakikolwiek zysk?

 

Czy jest sens?

Od kilkunastu lat środowisko poznańskich naukowców organizuje konferencje pt. „Dwugłos w nauce”. W trakcie podobnych imprez, szczególnie interesujące w danym momencie tematy naukowe starają się ukazywać zarówno przedstawiciele nauk przyrodniczych (biolodzy, lekarze, fizycy) jak i humanistycznych (teolodzy, etycy, filozofowie). Spotkanie w Uniejowie idąc podobnym tropem dąży do prezentowania współczesnych zagadnień biotechnologicznych z perspektywy ww. dwóch perspektyw. W proponowanej imprezie do głosu dochodzą także przedstawiciele biznesu, którzy w pewnym sensie jako pierwsi „korzystają” z odkryć naukowych, a niejednokrotnie coraz częściej stają się motorem do dalszych, innowacyjnych badań w danym zakresie. W jaki sposób uczestnicy spotkania w Uniejowie odpowiadać będą na postawione przed nimi pytania? Czy pomiędzy wydawałoby się całkiem różnymi światami, nauki, biznesu, religii i mediów rozwinięte zostaną nici porozumienia? Na pewno będziemy o tym informować.

Więcej informacji na temat spotkania uzyskać można na stronie imprezy: www.bioetyka.info

KOMENTARZE
Newsletter