Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy Okna Życia są potrzebne? - seminarium
09.10.2016 , Tagi: prawa dziecka, okna życia, caritas, bioetyka
Czy Okna Życia są potrzebne? - seminarium
W Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie znajduje się, otwarte jako pierwsze w Polsce, Okno Życia. Obecnie miejsc, gdzie matki mogą oddać swoje nowonarodzone dziecko jest w Polsce jest 58. Czy takie miejsca są nadal potrzebne w Polsce? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć zaproszeni na seminarium "Czy okna życia są potrzebne?" goście Studenckiego Centrum Kultury przy Uniwersytecie Opolskim. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkich, którym bliska jest ochrona praw dziecka - akademików, prawników, lekarzy, pedagogów, socjologów, nauczycieli, rodziców...

Seminarium w opolskim Studenckim Centrum Kultury

10 października o godz. 11 w Studenckim Centru Kultury przy Uniwersytecie Opolskim odbędzie się seminarium połączone z debatą nt. "Czy okna życia są potrzebne?". Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni: red. dr społ. Tomasz Terlikowski redaktor naczelny Telewizji Republika, dr inż. Antonii Ziemba redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło", dr n. społ. Błażej Kmieciak koordynarot Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ks. Tomasz Kancelarczyk Fundacja Małych Stópek.

Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Zespołu ds. utworzenia Okna Życia przy Prezydium Rady Miasta Opola

 

Program debaty:

11:00 uroczyste otwarcie - Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola

11:10 - 12:30 wystąpienia zaproszonych Gości

12:30 - 12:45 przerwa

12:45 - 14:30 Debata Panelistów połączona z pytaniami ze strony uczestników

14:30 Zakończenie

 

Paneliści:

dr inż. Antonii Zięba

red. dr n. społ. Tomasz Terlikowski

dr n. społ. Błażej Kmieciak

ks. Tomasz Kancelarczyk

s. Ewa Jędrzejczak SMBC

Jadwiga Ardelli-Książek

prof. Bogdan Chazan

 

Okna Życia i debata w opinii Okręgu Oposkiego Młodzieży Wszechpolskiej

Młodzież Wszechpolska została zaproszona przez organizatorów do medialnego wsparcia medialnego w mediach społecznościowych. Organizacja popiera ideę ratowania przyszłości dzieci, których rodzice zdecydowli się na anonimowe przekazanie ich do Okien Życia. Zdaniem Młodzieży, warto byłoby zaprosić do debaty również wolonatariuszy, pomagających na co dzień niechcianym dzieciom.

Biorąc pod uwagę, reprezentowany przez zaproszonych gości-preleganetów światopogląd, debata będzie przebiegać bez kontrowersji - a jej głównym nurtem może stać się wzmocnienie obowiązującej ochrony praw dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci porzyconych oraz ośrodków. Poruszana problematyka nie powinna z resztą dzielić nikogo, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Pomoc sierotom jest oczywista.

Pytanie otwierające debatę wydaje się retoryczne... Czy rzeczywiście? Zapraszamy do udziału w seminarium wszystkich zainteresowanych.

 

Okna Życia w Polsce

Caritas Archidiecezji Krakowskiej, z inicjatywy Metropolity ks. kardynała Stanisława Dziwisza w 2006 r. otworzyło pierwsze w Polsce Okno Życia, znajdujące się w Domu Samotnej Matki, założonego przez ówczesnego kardynała Karola Wojtyłę.

"Okno Życia – to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia są ogrzewane i zaopatrzone w dzwonek" - dowiadujemy się ze strony caritas.pl. Diecezjalne oddziały Caritas sprawują opiekę nad 58 Oknami Życia, a otwarcie oklejnego następuje najczęściej 25 marca, w dniu kościelnego święta Zwiastowania Pańskiego, kiedy w Polsce ochodzony jest Dzień Świętości Życia.

Na stronie Caritas.pl możemy przeczytać również, że: "Dziecko pozostawione w Oknie życia przekazywane jest bezzwłocznie do szpitala. Opiekunowie Okna Życia  jednocześnie informują o pozostawionym dziecku ośrodek adopcyjny, który natychmiast powiadamia o tym sąd, występując równocześnie z dwiema prośbami: o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka oraz o nadanie dziecku tożsamości, czyli imienia i nazwiska. Odpowiadając na prośbę ośrodka, sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej typu pogotowia rodzinnego. O szybkości działania sądu świadczy fakt, że decyzja taka w wielu ośrodkach w Polsce była wydawana nawet tego samego dnia, w którym do sądu wpłynęło pismo. Powyższa decyzja sądu zapewnia dziecku opiekę po wyjściu ze szpital".

 

Zofia Szafrańska-Czajka, redaktor prowadząca dział Bioetyka

Źródła

Źródło:

  • "Okna Życia w Polsce", Caritas.pl, dostępne przez: http://www.caritas.pl/okna-zycia-w-polsce/ (09.10.2016)

Foto:

  • Pierto Motta, zdjęcie główne, Flickr.com, dostępne przez: https://www.flickr.com/photos/pietromotta/3017197820/sizes/l (09.10.2016)
KOMENTARZE
Newsletter