Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biznes w parze z nauką
Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał umowę o współpracę naukowo-badawczą z firmą Hagmed - producentem wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Współpraca pozwoli na rozwój technologii wykorzystywanych do leczenia zaburzeń rytmu serca.

Umowa została podpisana 3 grudnia w nowo otwartym Centrum Kliniczno-Dydaktycznym (CKD) pomiędzy firmą Hagmed, a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W CKD od miesiąca działa Klinika Elektrokardiologii - jedna z największych w kraju jednostek zajmujących się zaburzeniami rytmu pracy serca. Nawiązana współpraca umożliwi rozwój sprzętu kardiologicznego służącego do diagnozowania i leczenia zagrażających życiu arytmii m.in. specjalnych elektrod i cewników. Produkcją takiego wyposażenia zajmuje się właśnie firma Hagmed, prężnie rozwijająca się polska spółka z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Celem zainicjowanego projektu jest rozwijanie ratujących życie technologii zarówno pod względem podwyższenia ich jakości, jak i obniżenia kosztów.

- Nasz plan to udoskonalanie i rozwijanie elektrod już istniejących oraz opracowanie zupełnie nowych narzędzi do rejestracji sygnałów wewnątrz serca oraz niszczenia tych tkanek, które są odpowiedzialne za arytmie - podsumował główne cele projektu dr hab. Paweł Ptaszyński, kardiolog pracujący w Klinice Elektrokardiologii.

Przedstawiciele akademiccy podkreślali też ważną rolę współpracy jednostek naukowych z przemysłem w szybkim transferze technologii - od pomysłu do jego niezwłocznej realizacji.

- Chcielibyśmy żyć nie tylko coraz dłużej, ale i coraz lepiej. Bez badań, odpowiednich narzędzi nie będziemy w stanie sprostać tym wyzwaniom. - wyjaśniła Lucyna Woźniak, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Konsorcjum, które teraz tworzymy stanie się dobrym przykładem współpracy, dającej możliwość ubiegania się o ogromne środki finansowe.

Konsorcjum badawcze będzie w najbliższych latach ubiegać się o liczone w kilkudziesięciu milionach złotych dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej lub programu Horyzont 2020, które pozwoli w pełni zrealizować postawione cele. Zespół obiecał na bieżąco informować o swoich postępach.

KOMENTARZE
Newsletter