Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Największy kontrakt usługowy w historii Selvita S.A.
Notowana na New Connect Selvita – polska innowacyjna firma biotechnologiczna – zacieśniła współpracę z jednym z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Podpisanie wartej 2,94 mln zł umowy stanowi bardzo istotny krok w rozwoju usługowego sektora firmy.

Selvita - środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami – podpisała kontrakt z jednym z globalnych koncernów farmaceutycznych. Umowa została zawarta poprzez rozszerzenie umowy ramowej o współpracy podpisanej w marcu 2013 r. W ramach nowo otrzymanego zamówienia, firma będziewykonywała badawczo rozwojowe usługi chemiczne w zakresie odkrywania nowych cząsteczek o potencjalnym działaniu leczniczym, wspierając programy badawcze klienta w różnych obszarach terapeutycznych w Stanach Zjednoczonych i Europie.

- Osiągnięcie tego sukcesu było możliwe dzięki ciężkiej, wieloletniej pracy naszego Działu Chemii Kontraktowej, a także ciągłym inwestycjom zarówno w podnoszenie kompetencji naszych naukowców, jak i rozwój naszej infrastruktury laboratoryjnej. Rozszerzenie umowy z tak wymagającym Klientem świadczy o coraz większym zaufaniu globalnych firm farmaceutycznych do wysokiego profesjonalizmu kadr Selvity i dobrej jakości naszych usług – powiedziała Dr Mirosława Zydroń, Dyrektor Działu Chemii Kontraktowej, Członek Zarządu Selvita S.A.

Wartość kontraktu wynosi 2,94 mln zł,co czyni go największą umową usługową podpisaną przez Selvita S.A. od początku jej działalności w 2007 roku. Podpisanie umowy jest dla Selvity sukcesem nie tylko ze względów finansowych, ale również wizerunkowych – świadczy o wiarygodności firmy w oczach globalnych graczy na rynku farmaceutycznym.

- Od początku działalności, Selvita dążyła do tego aby stać się preferowanym partnerem dla najbardziej innowacyjnych i wymagających koncernów farmaceutycznych na świecie. Poszerzenie współpracy otwiera ogromne możliwości rozwoju nie tylko naszych relacji z tym konkretnym Klientem, ale stanowi również bardzo istotny krok milowy w rozwoju usługowego sektora naszej firmy – dodała Dr Zydroń.

Z informacji do których dotarł portal Biotechnologia.pl wynika, że warunki umowy z Klientem niestety ograniczają politykę komunikacyjną i póki co nie jest możliwe ujawnienie z jakim koncernem Slevita zacieśniła współpracę.

Przypomnijmy jednak, że polska spółka dość skutecznie pozyskuje partnerów na globalnym rynku biotechnologicznym i farmaceutycznym. W październiku 2013 Selvita rozpoczęła współpracę z biotechnologicznym oddziałem koncernu Merck – Merck Serono. Celem tej współpracy jest identyfikacja i rozwój małocząsteczkowych inhibitorów celujących specyficznie w enzymy regulujące metabolizm komórek nowotworowych. Kwota, którą otrzyma polska spółka z tytułu prowadzonych prac badawczo – rozwojowych opiewa na niemal 10 mln zł. We wrześniu z kolei Selvita weszła w strategiczną współpracę z H3 Biomedicine, biotechnologiczną firmą specjalizującą się w badaniach nad celowanymi terapiami przeciwnowotworowymi. W latach 2013-2015 w ramach podpisanej umowy na konto Selvity wpłynie ponad 5,7 mln zł. Nie dalej jak tydzień temu Selvita przedłużyła rozpoczętą w 2011 r. współpracę w obszarze usług syntezy chemicznej w zakresie odkrywania nowych leków z włoską firmą Chiesi Farmaceutici.

To, jaki światowy koncern farmaceutyczny obecnie rozpoczął współpracę z Selvitą na razie pozostaje w kwestii domysłów i spekulacji. Pozytywnym aspektem jest fakt, że potencjał Selvity został dostrzeżony na arenie międzynarodowej a najwięksi rynkowi gracze zaczynają traktować polski biosektor poważnie i poszukują w nim partnerów. Selvita skutecznie przeciera te szlaki. 

KOMENTARZE
Newsletter