Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bioetyka katolika, czyli o Poradni Bioetycznej
Gdy dotyka nas problem, zwłaszcza związany ze zdrowiem własnym lub najbliższych, kierujemy swoje kroki do specjalisty. Ten, zgodnie z posiadaną wiedzą, mając na uwadze dobro pacjenta pokieruje naszym leczeniem. A co jeśli problem, z którym się borykamy dotyka nie tylko sfery ciała, ale również ducha? Co, jeśli problem wzbudza wątpliwości moralne, etyczne? Gdzie się udać, gdy samemu nie jesteśmy w stanie pogardzić sobie z mnożącymi się znakami zapytania?

W książce „Bioetyka w dialogu”, prof. Bogdan Chazan, będący autorem wstępu do publikacji, zauważa: „Ciekawym pomysłem jest propozycja zorganizowania (…) poradni bioetycznej, w której miałyby być podejmowane decyzje dotyczące diagnostyki i leczenia w różnych trudnych sytuacjach, na przykład po diagnostyce prenatalnej”. Słowa te wcielono w życie 19 marca. Od blisko miesiąca w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 funkcjonuje pierwsza w Polsce Poradnia Bioetyczna. Jej drzwi stoją otworem dla wszystkich osób poszukujących pomocy w rozwikłaniu trudnych dylematów moralnych, dotyczących zarówno początku, trwania jak i końca życia.

Poprzez osoby potencjalnie zainteresowane usługami Porani, jej twórcy rozumieją również katechetów, pracowników poradni rodzinnych, proboszczów, „(…) którzy chcieliby w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła przy równoczesnym uwzględnieniu aktualnej wiedzy z biologii czy medycyny, udzielić kompetentnej odpowiedzi na problemy dotykające bezpośrednio bardzo wielu ludzi”.

Jakub Bałtroszewicz, Prezes Fundacji "Jeden z Nas" i Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka "One of Us", tak mówi o potrzebie powstania Poradni

– Widzę taką potrzebę i widział ją także ks. Andrzej Muszala, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki, z którym wspólnie Fundacja „Jeden z nas” powołała do życia Poradnię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Do MIB każdego miesiąca zgłaszają się nie tylko ludzie z konkretnym problemem, ale także kapłani, którzy nie potrafią reagować na różne dramaty, zwłaszcza w konfesjonale, katecheci i pracownicy poradni rodzinnych, którym stawiane są często trudne pytania czy chociażby lekarze, którzy stają przed moralnymi dylematami w swojej codziennej pracy.

Te wszystkie osoby szukają odpowiedzi w kwestiach bioetycznych a teraz będzie instytucja, gdzie osobiście, telefonicznie czy mailowo będzie można od kompetentnych instruktorów takie odpowiedzi uzyskać. To nie jest tylko kwestia intelektualna, że ludzie chcą być poinformowani – dla bardzo wielu ludzi pytania bioetyczne wiążą się z jakimiś dramatycznymi życiowymi poszukiwaniami – zaznacza Bałtroszewicz.

Oferowana przez Placówkę pomoc ma charakter kompleksowy i profesjonalny.

W Poradni, nieodpłatnie, usługi świadczą: pracownicy służby zdrowia, lekarze (specjaliści transplantologii, naprotechnologii, medycyny paliatywnej, weterynarii), farmaceuci, prawnicy, filozofowie i teologowie – w większości są to absolwenci studiów z bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Wszystkie porady udzielane są w  oparciu o naukę Kościoła katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego.

Fakt ten może budzić kontrowersje i zastrzeżenia m.in. osób niewierzących czy wyznających inny, niechrześcijański, system wartości. Pierwsze posądzenia o tendencyjność, zwłaszcza w obliczu trwającej w mediach i na portalach społecznościowych dyskusji na temat dopuszczalności aborcji, zdają się być kwestią czasu.

Czy zatem Poradnia nie powinna zawierać w nazwie określenia „katolicka”?

Czy środowiska liberalne w kwestiach kontrowersyjnych etycznie tj. in vitro, aborcja, eutanazja itp. nie powinny założyć „własnej poradni”? Takiej, w której porad udzielaliby specjaliści popierający niedopuszczalne przez Kościół zachowania dotyczące m.in. granicznych etapów rozwoju człowieka (?). Powstaje jednak pytanie, czy istnieje jedna, spójna etyka liberalna? Doradzanie w środowisku, cechującym się pluralizmem światopoglądowym nie byłoby łatwe. Czy niemożliwe?

Poradnia Bioetyczna może podjąć się próby znalezienia odpowiedzi na nurtujący społeczeństwo problem: braku skutecznego systemu pomocowego dla kobiet ofiar gwałtu, stojących przed podjęciem decyzji o aborcji lub przed innymi, trudnymi decyzjami ważącymi na życiu jej i jej najbliższych w tym nienarodzonego dziecka. Tym samym byłaby ważnym partnerem w ogólnospołecznej sporze o to, komu przysługuje prawo do życia i w jakich sytuacjach (chociaż takiej funkcji, przynajmniej na razie nie przewiduje). Nadal jednak pozostaje zastrzeżenie: Poradnia reprezentuje głos Kościoła, któremu nie wszyscy muszą się podporządkować. A z pewnością nie ma takiego obowiązku władza polityczna.

Wydaje się, że pomimo powyższych zastrzeżeń, merytoryczne wytłumaczenie stanowiska Kościoła katolickiego w tej sprawie, pomogłoby ostudzić temperaturę emocji wokół zagadnień etycznych dotyczących ludzkiej płciowości, których status prawny musi być uregulowany.

_______________________________________________________________________________

W Poradni Bioetycznej można uzyskać informacje lub poradę osobiście w siedzibie poradni przy ul. Bernardyńskiej 3 (Poradnia jest czynna w następujące dni: środa: 10:00-13:00 i 15:00-19:00, czwartek: 15:00-18:00, piątek: 10:00-13.00 i 16:30-19:00) bądź elektronicznie przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.poradniabioetyczna.pl. Porady udzielane są anonimowo i bezpłatnie.

 

Zofia Szafrańska-Czajka

redaktor działu Bioetyka

e-mail: zofia.szafranska@biotechnologia.pl

Źródła

Materiały dostarczone przez ustynę Gajos, koordynatorkę i eksperta Poradni Bioetycznej.

Foto: illustir, Flickr.com, dostępne przez: https://www.flickr.com/photos/alper/2941809835/sizes/l (08.04.2016)

KOMENTARZE
news

<Marzec 2020>

pnwtśrczptsbnd
24
25
26
29
2
5
6
7
8
9
10
PHARM Connect Congress 2020
2020-03-10 do 2020-03-11
11
12
13
14
15
16
17
Targi EuroLab i CrimeLab 2020
2020-03-17 do 2020-03-19
18
19
22
23
24
27
28
41. Kongres i Targi LNE
2020-03-28 do 2020-03-29
29
31
1
4
5
Newsletter