Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
"Bioetyka a zdrowie publiczne": zaproszenie na konferencję
Etyka zdrowia publicznego to rzadko podejmowana w Polsce dziedzina refleksji. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa, realizowany głównie przez instytucje publiczne, mający na celu poprawę, promocję, ochronę i odbudowę zdrowia populacji. Celem niniejszej konferencji jest dyskusja nad etycznymi, a także społecznymi, kulturowymi i prawno-finansowymi aspektami promocji i ochrony zdrowia publicznego, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej.

Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz the Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) zapraszają na konferencję naukową 

 

"BIOETYKA A ZDROWIE PUBLICZNE" 

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. 

 

Etyka zdrowia publicznego to rzadko podejmowana w Polsce dziedzina refleksji. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa, realizowany głównie przez instytucje publiczne, mający na celu poprawę, promocję, ochronę i odbudowę zdrowia populacji. Celem niniejszej konferencji jest dyskusja nad etycznymi, a także społecznymi, kulturowymi i prawno-finansowymi aspektami promocji i ochrony zdrowia publicznego, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej.

 

 

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Henk ten Have, MD PhD.  

Prof. Ten Have jest Dyrektorem Center for Healthcare Ethics w Duquesne University w Pittsburgu (USA), a w latach 2003-2010 pełnił funkcję Dyrektora the Division of Ethics of Science and Technology UNESCO. Prof. Ten Have jest autorem i redaktorem licznych prac z zakresu etyki medycznej, bioetyki globalnej i edukacji bioetycznej. Do jego najnowszych publikacji należą: Bioethics Education in a Global perspective (2014), Global Bioethics: An Intro-duction (2016), Vulnerability: Challenging bioethics (2016), Encyclopedia of Global Bioethics (2016). Jest ponadto redaktorem naczelnym Medicine, Philosophy and Healthcare oraz International Journal of Ethics Education.

 

Serdecznie zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień ustnych oraz zgłaszania udziału w konferencji. 

Na abstrakty wystąpień czekamy do dnia 1 listopada 2016 roku.   [FORMULARZ ABSTRAKTU]

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 20 listopada 2016 roku.  [KARTA ZGŁOSZENIA]

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 30 listopada 2016 roku.  

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego konferencji, zasad przygotowania abstraktów oraz warunków uczestnictwa, w tym wysokości i zasad wnoszenia opłaty konferencyjnej, dostępne są na stronach:

Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN http://www.bioetyka.pan.pl  oraz 

Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW - http://cbb.uw.edu.pl/konferencja-bioetyka-a-zdrowie-publiczne/

 

 

oprac. Zofia Szafrańska-Czajka, na podst. materiałów przesłanych przez organizatorów

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter