Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
8 Lutego – Światowy Dzień Zbiórki Leków
Jedno z najbardziej znanych chińskich przysłów głosi: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Patrząc na współczesny świat z perspektywy medycznego postępu dojść można do wniosku, iż początek XXI w. dostarcza nieustannych, często zaskakujących informacji dotyczących postępu w zwalczaniu chorób, które do niedawna wydawały się być niepokonanymi przeciwnikami. Czy jednak nowoczesne rozwiązania terapeutyczne dostępne są dla większości ludzi? Z jednej strony firmy farmaceutyczne z sukcesem produkują nowe, lepsze środki lecznicze, które dają możliwość szybszego oraz mniej uciążliwego powrotu do zdrowia. Okazuje się jednak, iż nie wszyscy ludzie posiadają możliwość skorzystania ze wspomnianych rozwiązań. Na mapie świata bez trudu odnaleźć można regiony, w których wielu ludzi nie ma realnej możliwości skorzystania z podstawowych form leczenia. By walczyć z podobnymi zjawiskami od kilku lat promowana jest w coraz większej liczbie krajów akcja pod nazwą „Światowy Dzień Zbiórki Leków” Nie odnosi się ona do znanych w Polsce inicjatyw zbierania przedatowanych farmaceutyków, mogących sanowi zagrożenie. Mowa o praktyce zbierania środków farmaceutycznych, które następnie przekazywane są potrzebującym społecznościom. Przy okazji podobnych działań abp Zygmunt Zimowski , Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych- tzw. watykański minister zdrowia- zdecydował się wystosować list ukazujący ogromną wagę podobnych inicjatyw podejmowanych nie tylko przez konkretne osoby, ale również przez coraz liczniejsze firmy farmaceutyczne. Oto treść listu:

Działać w duchu sprawiedliwości, miłosierdzia i solidarności

 

W najbliższą sobotę, 8 lutego, odbędzie się we Włoszech i niektórych innych krajach Europy Dzień Zbiórki Leków. Inicjatywa ta, w którą mam nadzieję, będzie się angażować coraz więcej krajów wpisuje się w Światowy Dzień Chorego obchodzony w tym roku we wtorek 11 lutego pod hasłem: Wiara i miłosierdzie: “my także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16).

Organizowana już po raz czternasty Zbiórka Leków stanowi doskonałą okazję do przypomnienia, że wciąż dziś w około 90 krajach świata działające tam systemy opieki zdrowotnej zapewniają mieszkańcom mniej niż połowę niezbędnych leków pierwszej potrzeby. Powinniśmy zatem zwiększyć nasze wysiłki również na tym polu, aby, jak podkreślił Ojciec Święty Franciszek w październiku ubiegłego roku na Lampedusie, nie tylko zagwarantowane były “podstawowe prawa obywatelskie i polityczne”, lecz aby każdy “mógł mieć swobodny dostęp do środków niezbędnych do życia: jedzenia, wody, dachu nad głową, leczenia, kształcenia oraz miał możliwość założenia i utrzymania rodziny”.

Problem dostępu do niezbędnych terapii farmakologicznych dotyka w sposób znaczący kraje słabo rozwinięte gospodarczo, ale nie tylko. Kryzys ekonomiczny, którego doświadcza wiele spośród tzw. “bogatych” państw, silnie wpłynął na narodowe systemy opieki zdrowotnej, jak i przełożył się na ograniczenie do absolutnie koniecznych środków leczenia dostępu dla wielu osób i rodzin.

Biorąc pod uwagę, jak bardzo jest ważne dla każdego z nas odpowiednie i odpowiedzialne stosowanie leków, z okazji Dnia Zbiórki Leków, pragnę podziękować wszystkim farmaceutom i firmom farmaceutycznym, które potrafią łączyć prawdziwe wymogi ich działalności z zaangażowaniem w miłosierdzie, a przynajmniej w sprawiedliwość, na poziomie krajowym i międzynarodowym. “Godne wykonywanie zawodu farmaceuty wymaga rygorystycznego przestrzegania kodeksu moralnego” – powiedział Błogosławiony, a niebawem Święty, Jan Paweł II w przemówieniu do Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich w 1990 r. i dodał: “Jest to szczególnie istotne przy dystrybucji, produkcji i stosowaniu leków”. “Przestrzeganie takiego Kodeksu postępowania – podkreślił – zakłada wierność pewnym nienaruszalnym zasadom, które powołanie ochrzczonych i obowiązek dawania świadectwa czynią szczególnie aktualnymi”.

Dzień Zbiórki Leków może być zatem okazją do refleksji i, o ile to możliwe, działania w duchu sprawiedliwości, miłosierdzia i solidarności, na rzecz równego dostępu do leczenia i leków na całym świecie oraz dla wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzglednieniem tych najsłabszych: dzieci i osób starszych, biednych i żyjących na marginesie społeczeństwa.

Z perspektywy międzynarodowej, wreszcie, jak podkreśla w encyklice Caritas in Veritate Papież Benedykt XVI, jest coraz bardziej naglące, by “państwa bardziej rozwinięte gospodarczo” czyniły to “co możliwe, aby przeznaczyć większą niż dotąd część swojego produktu krajowego brutto (PKB) na pomoc dla rozwoju, respektując zobowiązania, jakie w tym zakresie zostały podjęte przez wspólnotę międzynarodową”.

Z modlitwą i błogosławieństwem,

 

Zygmunt Zimowski

 

 

Watykan, 6 lutego 2014

Źródła

redakcja dziękuje dr Jakubowi Pawlikowskiemu za przekazanie treści listu.

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter