Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zmowa na rynku suplementów diety? Taką decyzję wydał prezes UOKiK
Zmowa na rynku suplementów diety? Taką decyzję wydał prezes UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której stwierdził, że ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję. Oznacza to, że konsumenci przez wiele lat przepłacali za te produkty. Na Solgar Polska została nałożona sankcja w wysokości ponad 1,2 mln zł. Prezes Urzędu ukarał również dwie osoby zarządzające spółką, które były osobiście odpowiedzialne za funkcjonowanie zmowy. Łączna kara w ich przypadku wyniosła ponad 280 tys. zł.

 

Solgar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wprowadza do obrotu na terytorium Polski suplementy diety, m.in. witaminy, zioła i mikroelementy, wytwarzane przez amerykańską spółkę Solgar Inc. Sprzedawane są one zarówno w punktach sprzedaży stacjonarnej, głównie w aptekach, jak i przez Internet. W wydanej decyzji prezes UOKiK stwierdził, że Solgar Polska ustalała ze swoimi kontrahentami – sprzedawcami detalicznymi – stosowanie minimalnych cen odsprzedaży suplementów diety. – Przeprowadzone postępowanie wykazało, że przez wiele lat detaliści nie mogli sprzedawać produktów marki Solgar taniej, niż w cenach odgórnie narzuconych przez Solgar Polska. To oznacza, że konsumenci płacili za suplementy więcej, niż mogliby to robić w warunkach uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami – mówi Tomasz Chróstny.

Niedozwolone porozumienie trwało co najmniej od marca 2010 r. do przynajmniej października 2017 r. Ustalenia początkowo miały formę pisemną i były wprost wyrażone w antykonkurencyjnych zapisach zawartych w umowach łączących Solgar Polska z dystrybutorami. Dodatkowo porozumienie wspierane było przez działania o charakterze nieformalnym, oparte na kontaktach e-mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich spotkaniach. Od 2015 r. zmieniono treść umów z dystrybutorami i usunięto z nich postanowienia odnoszące się do stosowania ustalonych detalicznych cen odsprzedaży. Solgar Polska i dystrybutorzy detaliczni nadal jednak podejmowali uzgodnienia w oparciu o kontakty e-mailowe, telefoniczne, a także bezpośrednie spotkania.

Solgar Polska monitorowała ceny stosowane przez jej partnerów handlowych i podejmowała działania, jeśli któryś z nich próbował sprzedawać suplementy taniej. Za nieprzestrzeganie ustaleń dystrybutorom groziły ze strony Solgar Polska środki odwetowe, takie jak utrata preferencyjnych warunków współpracy, a nawet wypowiedzenie umowy. Sprzedawcy również obserwowali wzajemnie swoje stawki i informowali Solgar Polska, jeżeli któryś z nich stosował niższe. – Nałożyłem na Solgar Polska karę ponad 1,2 mln zł. Postępowanie wykazało też, że odpowiedzialność za zmowę ponoszą dwie osoby ze ścisłego kierownictwa spółki. Istotny wpływ na funkcjonowanie zmowy miał prezes zarządu oraz członek zarządu Solgar Polska, którzy koordynowali i nadzorowali działania pozostałych pracowników spółki związane z ustalaniem cen – dodaje prezes UOKiK.

Zgodnie z sentencją decyzji prezes UOKiK nałożył na: „Solgar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 251 734,76 zł […], p.  Grażynę Durkiewicz karę pieniężną w wysokości 187 500,00 zł […], p. Barbarę Szymaniak karę pieniężną w wysokości 93 750,00 zł.” Maksymalna kara za porozumienie ograniczające konkurencję wynosi 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorstwa, a w przypadku osób fizycznych – 2 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Biuro Prasowe UOKiK

Źródła

Fot. UOKiK

KOMENTARZE
Newsletter